Cięcia nakładów na Galileo i GMES

0

W trakcie tegorocznego gorącego „szczytu unijnego” zadecydowano o obniżeniu nakładów na dwa flagowe programy kosmiczne Unii Europejskiej – Galileo i GMES Copernicus. Czy są one na tyle duże, by zagrozić tym programom?

Tegoroczny „szczyt unijny” przebiegał w bardzo trudnych czasach – problemy ekonomiczne i różnice natury politycznej bardzo komplikowały negocjacje na temat wielu różnych programów realizowanych przez Unię Europejską (UE). Wiele z tych programów doświadczyło znaczących cięć w nakładach.  Dwa z tych programów to Galileo (europejski system cywilnej nawigacji satelitarnej) oraz GMES Copernicus (obserwacje Ziemi dla środowiska i bezpieczeństwa).

Pomiędzy 2014 a 2020 rokiem UE na program Galileo wyda 6,3 miliarda EUR, o około 300 milionów EUR mniej niż to proponowała Komisja Europejska (KE). Te cięcia wydają się być dość niewielkie i raczej będzie możliwe osiągnięcie zakładanej jakości systemu.

{module [346]}

Z kolei cięcia przy GMES Copernicus są znacznie większe – z postulowanych przez KE 5,8 miliarda EUR na ten program przeznaczono 3,8 milarda EUR. Jest to dramatyczne obniżenie funduszy, które w opinii niektórych ekspertów może zagrozić kształtowi całemu programu. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, które elementy GMES zostaną ograniczone lub anulowane, choć można się spodziewać wyraźnego ograniczenia prac badawczo-rozwojowych nad przyszłymi systemami obserwacji Ziemi, które w dalszej przyszłości mogłyby wzbogacić i uzupełnić GMES Copernicus.

Nie są to jedyne cięcia, jakie dotkną europejskie programy badawczo-rozwojowe. Program „Horyzont 2020” (H2020), którego celem jest m.in. podniesienie innowacyjności europejskiego przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, został zredukowany do 69,2 miliardów EUR wobec wcześniejszych zapowiedzi 80 czy nawet 100 miliardów EUR. Jest to o około 19,5 miliarda EUR więcej od kończącego się aktualnie Siódmego Programu Ramowego (7PR), choć znacznie mniej niż wcześniej zakładano. Wymusza to duże zmiany wewnątrz obszarów tematycznych H2020.

(NT, informacje własne)

{module [522]}

Comments are closed.