MiniSAT Micro – ogłoszenie zwycięzców

0

Fundacja Copernicus Project ogłosiła listę zwycięzców w konkursie miniSAT Micro. Spośród 24 zgłoszeń wybrano trzech zwycięzców.

Copernicus Project (CP) jest najbardziej doświadczonym polskim zespołem dokonującym lotów balonów stratosferycznych. Co roku CP organizuje kilka startów, przy czym z roku na rok zauważalny jest postęp technologiczny wykorzystywanego sprzętu. Od 2012 roku CP funkcjonuje jako Fundacja Copernicus Project.

Zespół CP rozpoczął program „miniSAT micro”, w którym zainteresowane grupy (w tym nieformalne) będą mogły przeprowadzić swój projekt badawczy. Zgłoszenia do tego programu trwały do 31 stycznia 2013 roku. Tydzień później CP ogłosił wyniki.

Wpłynęły dokumenty do 24 zgłoszeń, z których 12 spełniało warunki formalne. Są to następujące zespoły:

 1. Ad Astra – grupa nieformalna – Politechnika Warszawska
 2. Grupa Pięciu – grupa nieformalna – licealiści z Rzeszowa
 3. Kopernik – grupa nieformalna – studenci UMK w Toruniu
 4. Elektryk – grupa nieformalna – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu
 5. Explorer – Klub Młodego Odkrywcy – Bydgoszcz
 6. Etiam In caelo – grupa nieformalna – Słupsk
 7. Lotnik – grupa nieformalna – Lublin
 8. BMB – Zespołu Szkół Łączności – Poznań
 9. Wrocław 2013 – grupa nieformalna – Politechnika Wrocławska
 10. Do gwiazd – grupa nieformalna – Kraków
 11. Space Team – grupa nieformalna – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
 12. Mini Stacja Meteorologiczna – Stowarzyszenie Astronomia Nova – Częstochowa

{module [346]}

Spośród tych zespołów Fundacja Copernicus przyznała dwa granty dla następujących zespołów:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika – Poznań: Bezzałogowy Moduł Badawczy – BMB

Wnioskodawcą jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, a opiekunem projektu nauczyciel p. dr inż. Janusz Pochmara. Projekt posiada dobrze ustawioną tzw. oś projektu. Jest cel, jest opisana droga jego realizacji. Dodatkowo bardzo dobrze opisana jest korzyść dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Wynikiem prac będzie:

 • badawczy układ mikroprocesorowy – kontrolno-pomiarowy o modularnej budowie
 • oprogramowanie sterujące – program komunikacyjny
 • dokumentacja techniczna

CP uznała, że wnioskodawca zna temat i posiada plan realizacji tego projektu.

Grupa nieformalna – Słupsk: Etiam in caelo – czyli jak badać atmosferę

Wnioskującym jest grupa nieformalna uczniów liceum w Słupsku oraz Bytowie. Opiekunem jest nauczyciel p. Marek Nędzusiak. Z wniosku wynika, że zaangażowani są również rodzice (transport, T&R).
Opis projektu bardzo merytoryczny przedstawiający wszelkie składniki potencjalnej kapsuły. Dużym atutem jest plan opracowania oprogramowania open source. Projekt zakłada zbudowanie kapsuły dostępnej „dla każdego”, co wpisuje się w misję programu miniSAT. Wynikiem prac będzie:

 • kompleksowo opracowana kapsuła
 • oprogramowanie open source do śledzenia i analizę danych on-line,
 • dokumentacja projektu wraz ze stroną internetową.

Nagroda – zaproszenie do udziału w IX Szkółce Technicznej 2013 oraz wspólny start misji stratosferycznej 21/09/2013 dla:

Stowarzyszenie Astronomia Nova – Częstochowa: Mini-stacja meteorologiczna służąca do badania jakości atmosfery – analiza związków chemicznych wpływających na powstawanie globalnych zmian klimatycznych.

Wnioskującym jest stowarzyszenie. Koordynatorem projektu jest p. Agata Kołodziejczyk. Zespół o wysokich kwalifikacjach, posiadający doświadczenie oraz osiągnięcia. Plany grupy ambitne z dużym naciskiem na twórczy charakter pracy. Wynikiem prac będzie:

 • kapsuła METEO
 • publikacja naukowa – analiza danych z pomiarów
 • publikacja popularnonaukowa dotycząca budowy kapsuły

Fundacja Copernicus Project dziękuje zainteresowanym zespołom za udział w konkursie „miniSAT micro” i zaprasza na „miniSAT Festival”, który odbędzie się 11 maja 2013 roku.

(CP)

{module [522]}

Comments are closed.