Bank federalny USA wesprze eksport satelitów do Hong Kongu

0

Amerykański bank federalny wsparł finansowo eksport amerykańskich satelitów do Hong Kongu łączną kwotą 461 milionów USD, co ma pomóc utrzymaniu 3700 miejsc pracy w USA.

Amerykański Bank Eksportu-Importu (Export-Import Bank of the United States, EXIM) zgodził się na sfinansowanie dwóch transakcji, o łącznej wartości 461 mln. USD, dotyczących eksportu satelitów produkowanych w USA do Hong Kongu. Według banku umowy te przyczynią się do podtrzymania około 3700 miejsc pracy w USA.

Kontrakty obejmują dostawę dwóch satelitów dla Asia Broadcast Satellite (ABS), hongkońskiego operatora satelitarnego, docierającego do 80% ludności na świecie, głównie w Afryce, Azji, Bliskim Wschodzie i w Rosji.

Prezes EXIM, Fred Hochberg, wyraził zadowolenie, że jego instytucja może wspierać amerykański innowacyjny sektor satelitów i aeronautyki, czyli także amerykańskie miejsca pracy.

Z zadowoleniem decyzję przyjął też dyrektor wykonawczy ABS, Tom Choi: “Jest nam niezmiernie miło z powodu wsparcia finansowego udzielonego przez Ex-Im Bank na rzecz naszych najbliższych startów satelitów. ABS-2, skonstruowany przez Space Systems/Loral będzie jednym z największych satelitów wyniesionych nad Azję. Z drugiej strony, kombinacja platformy Boeing 702SP z rakietą nośną Falcon 9 będzie atrakcyjną kosztowo opcją wynoszenia dla sektora FSS (fixes satellite services)“.

Pierwsza z zabezpieczonych transakcji ma wartość 171,29 mln. USD. Jest to bezpośrednia pożyczka na rzecz ABS, która pozwoli sfinansować zakup od Space Systems/Loral geostacjonarnego satelity opartego o platformę FS1300, z transponderami pasm C, Ka i Ku, i jego ubezpieczenie. Satelita ma być wyniesiony na orbitę w 2013 roku.

Drugą operacją również jest pożyczka dla ABS, o wartości 289,71 miliona USD, na zakup dwóch satelitów od firmy Boeing Satellite Systems International. Będą to statki oparte o platformę 702SP z transponderami pasma C i Ku. Finansowanie obejmuje zakup, ubezpieczenie, wsparcie techniczne i wyniesienie obu statków rakietą Falcon 9. Będą to dwa pierwsze komercyjne satelity Boeing z wyłącznie elektrycznym napędem i pierwszy start rakiety SpaceX finansowany przez Amerykański Bank Eksportu-Import. Satelity mają trafić na orbitę w 2015 roku.

Ex-Im Bank jest niezależną agencją federalną mająca zapewniać wypełnienie luk na rynku finansowania eksportu amerykańskich przedsiębiorstw, bez narażania na koszty podatników. Od 2008 roku bank wykazał łącznie 1,6 mld. USD zysku ponad koszty operacyjne. W roku finansowym 2012 Ex-Im Bank przeznaczył 1,4 miliarda USD (z rekordowych 35,8 mld. USD całości udzielonego finansowania) na sfinansowanie transakcji na rynku satelitów.

(Ex-Im Bank)

Comments are closed.