Fundusze kapitałowe – finansowanie przedsiębiorstw sektora kosmicznego

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie o finansowaniu sektora kosmicznego z funduszy inwestycyjnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w pierwszym z cyklu spotkań dotyczących sposobów finansowania i możliwości rozwoju  przedsiębiorstw sektora kosmicznego. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 roku, w Warszawie (Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa, ul. Flory 2) i będzie poświęcone inwestycjom kapitałowym.
Jego celem jest:

  • przedstawienie przedsiębiorstwom z sektora kosmicznego finansowania kapitałowego jako alternatywnego źródła finansowania i rozwoju.  Inwestycje kapitałowe mogą stanowić jedno ze źródeł finansowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz być wykorzystywane obok kapitałów własnych czy finansowania dłużnego. Mogą one dotyczyć różnych faz rozwoju przedsiębiorstwa począwszy od fazy zalążkowej, rozruchu i etapu wczesnego rozwoju, po ekspansję rynkową i dalszy rozwój. Dla przedsiębiorstw innowacyjnych i technologicznych mogą stanowić alternatywne źródło finansowania np. w stosunku do oferty banków, które wykazują większą ostrożność w finansowaniu takich projektów. Spotkanie będzie stanowić możliwość zapoznania się z ofertą finansowania kapitałowego nie tylko przez przedsiębiorstwa, które obecnie prowadzą aktywność w sektorze kosmicznym, ale też przez podmioty, które posiadają pomysł i chciałyby rozpocząć działalność w tym sektorze, ale nie mają wystarczających zasobów finansowych.
  • przedstawienie funduszom kapitałowym potencjału przedsiębiorstw sektora kosmicznego jako przykładu przedsięwzięć innowacyjnych i posiadających wysoki potencjał rozwoju. Sektor kosmiczny stanowią przedsiębiorstwa wywodzące się ze świata nauki, a opracowane przez nie technologie mają zastosowanie w różnych obszarach życia. Innowacyjne, zaawansowane technologicznie produkty, usługi i rozwiązania oparte na technologiach kosmicznych znajdują zastosowanie także w wielu dziedzinach, a sektor ten charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju (według raportu Space Foundation w 2012 r. globalne dochody sektora kosmicznego osiągnęły 304,31 mld dolarów i stale wzrastają, 37% od 2007 r.). Przemysł kosmiczny jest również jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi europejskiej gospodarki. Aktywność polskich przedsiębiorstw w sektorze kosmicznym została znacznie zintensyfikowana w wyniku przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku, z uwagi na możliwość udziału w przetargach realizowanych przez ESA, gwarancję „zwrotu geograficznego” z wpłacanej przez Polskę składki do ESA oraz uczestnictwo w projektach międzynarodowych. Polskie podmioty mają szansę umocnić swoją pozycję na światowym rynku kosmicznym dzięki współpracy z europejskimi i światowymi liderami, którzy dysponują odpowiednimi zasobami, wiedzą i doświadczeniem. Istnieją jednak obszary kompetencyjne i nisze rynkowe, które nie rozwijają się, pomimo bardzo dużego potencjału polskich przedsiębiorstw w tym zakresie, z uwagi na ich ograniczone możliwości finansowania. Dlatego też inwestycje kapitałowe mogą stanowić jedno ze źródeł finansowania i rozwoju przedsiębiorstw sektora kosmicznego, a spotkanie umożliwi zaprezentowanie przedstawicieli tych podmiotów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na stronach PARP.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja do dnia 28 października br., do godziny 12:00, zgodnie z formularzem, znajdującym się na ww. stronie.

PARP zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.

(PARP)

Comments are closed.