Zmienia się amerykańskie prawo o kontroli eksportu

0

 Zmiany w amerykańskim prawie o kontroli eksportu zostały przyjęte przez obie izby kongresu i oczekują na podpis prezydenta.

Nowelizacja reformująca prawo o kontroli eksportu technologii kosmicznych została przyjęta przez amerykańską Izbę Reprezentantów i Senat. Oczekuje jedynie na podpis prezydenta Obamy. Nowe prawo zostało przyjęte w ramach ustawy National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013, w sekcji 1261., “Removal of Satellites and Related Items from the United States Munitions List (USML)”.

Zmiana ustawy ma zapewnić swobodę działania amerykańskich instytucji naukowych w zakresie związanym z kształceniem i opracowywaniem technologii satelitarnych, co jest konieczne w celu zachowania wiodącej pozycji USA w tej dziedzinie. Ustawa nadal zawiera ograniczenia w sprzedaży i wywozie technologii kosmicznych, rakietowych i pokrewnych do Chin, Korei Północnej, i krajów finansujących organizacje terrorystyczne.

Dotychczasowe prawo miało negatywny wpływ na badania naukowe i dydaktyczne amerykańskich uniwersytetów, począwszy od wykładów a skończywszy na budowie cubesatów. Nowela prawa ma przywrócić swobodę prac badawczo-rozwojowych uniwersytetów przy zachowaniu bezpieczeństwa eksportu. Jest ona zgodna z wytycznymi departamentu obrony i stanu, skonsultowanymi wcześniej z departamentem handlu i instytucjami wywiadowczymi, co zawarto w sekcji 1248. nowej ustawy, tak jak raporcie o tytule “Current law forces the U.S. government to continue to protect commonly available satellites and related items on the USML, thus impeding the U.S. ability to work with partners and putting U.S. manufacturers at a disadvantage, but providing no noticeable benefit to national security”, czyli o obecnym stanie prawnym, które chroni powszechnie dostępne technologie satelitarne, i pokrewne, zawarte na liście USM, co ogranicza amerykańskich producentów i ich partnerów, a co stanowi nikły wpływ na bezpieczeństwo narodowe.

Zmiana jest efektem wieloletnich starań 105 członków Rady Instytucji, ciała działającego w ramach Universities Space Research Association (USRA). Rada starała się wykazać przed członkami Kongresu i rządu USA jak zmiany w prawie mogą pozytywnie wpłynąć na innowacyjność uczelni, efektywność handlu nowoczesnymi technologiami, a jednocześnie pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju. Starania USRA wsparły także inne organizacje zrzeszające zainteresowane strony, jak Satellite Industry Association (stowarzyszenie przemysłu satelitarnego), Commercial Spaceflight Federation (federacja komercyjnych lotów kosmicznych), American Association of Universities (amerykańskie stowarzyszenie uniwersytetów). Zmianę z zadowoleniem przyjęło także Aerospace Industries Association.

“To znaczący sukces osiągnięty przez koalicję utworzoną przez przemysł, naukowców i specjalistów od polityki zagranicznej. Racjonalizując kontrolę eksportu Kongres jednocześnie poprawił bezpieczeństwo narodowe i stworzył warunki do podtrzymania amerykańskich miejsc pracy związanych z wysokimi technologiami”, powiedział Michael Lopez-Alegria, przewodniczący Commercial Spaceflight Federation. “To bardzo budujące patrzeć jak przemysł, włącznie z członkami CSF, akademicy, i wielu innych, wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemów związanych z wpływem regulacji na miejsca pracy, edukację techniczną i rolę Ameryki w przestrzeni kosmicznej”, dodaje.
 
Kluczową zmianą wprowadzaną przez nową ustawę jest przeniesienie satelitów i technologii pokrewnych z listy amunicji, uzbrojenia i technologii rakietowych, ustalaną przez departament stanu, na listę kontroli handlowej, która reguluje technologie o podwójnym charakterze (wojskowo-cywilnym). Amerykański producenci satelitów skarżyli się głównie na to, że prawo ogranicza ich rynki zbytu, włącznie z rynkami, gdzie wcześniej dominowali. W międzyczasie inne kraje wypracowały własne technologie, naturalnie pozbawione amerykańskich ograniczeń eksportowych.
 
Członek rady CSF Stuart Watt, jednocześnie dyrektor generalny portu kosmicznego Mojave ma nadzieje, że “postęp w tym zakresie doprowadzi do usunięcia technologii związanych z załogowymi lotami suborbitalnymi z listy USM. Takie pojazdy mają liczne zastosowania cywilne i powinny być umieszczone na liście kontroli handlowej, która reguluje technologie podwójnego przeznaczenia, z przewagą zastosowań cywilnych”.

Przewodnicząca AIA, Marion C. Blakey, wskazuje, że zmiana w prawie może być kluczowa dla rodzimego przemysłu z uwagi na malejący popyt krajowy: “Przemysł kosmiczny doświadczy w przyszłym roku bezpośredniego 22 procentowego spadku budżetowych wydatków na bezpieczeństwo kosmiczne. Zlikwidowanie tego samoograniczenia w konkurencyjności na rynkach światowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i dla zachowania podstaw amerykańskiego przemysłu”.

(SPX, Parabolic Arc)

Comments are closed.