Raport NASA o napędzie wiązkami energii

0

NASA opublikowała raport podsumowujący i analizujący stan wiedzy o napędach wiązkami energii (beamed-energy propulsion, BEP).

NASA opublikowała obszerny, 700-stronicowy raport podsumowujący stan wiedzy o technologii napędzania wiązkami energii.

Celem raportu, który opracowała NASA i Universities Space Research Association, była identyfikacja potencjalnych zastosowań, sformułowanie mapy drogowej rozwoju technologii, zidentyfikowanie kluczowych technologii koniecznych do sprawnego rozwoju technologii BEP do poziomu TRL 6, czyli demonstratora technologii.

Naturalnie, dwoma głównymi polami rozważanych zastosowań było wynoszenie ładunków na orbitę oraz napędzanie statków kosmicznych.

Zastosowanie wiązek energii, np. laserów, do napędzania pojazdów jest interesujące z uwagi na potencjalny wysoki impuls właściwy przy jednoczesnej eliminacji całej masy paliwa z napędzanego obiektu. Postęp w technice optycznej i laserowej dokonany w ostatnich 20 latach sprawia, że takie możliwości napędu są coraz poważniej rozważane.

Raport konkluduje, że użycie technologii BEP do wynoszenia ładunków jest technicznie wykonalne, ale wymaga dużych nakładów finansowych w dłuższym okresie czasu. Podobnie rzecz się ma z napędzaniem statków kosmicznych poprzez BEP. Za na pewno wykonalne i atrakcyjne zastosowanie zidentyfikowano transfer statków z niskiej orbity okołoziemskiej (LEO) na orbitę geosynchroniczną lub głęboką przestrzeń kosmiczną.

Niestety, NASA zauważa, że największą przeszkodą w rozwoju BEP są konieczne długoterminowe i wysokie nakłady finansowe.

Raport można pobrać w postaci dokumentu PDF.

(NASA)

Comments are closed.