MSZ szuka specjalisty ds. polityki kosmicznej

0

Jeszcze przez 2 dni można składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych aplikacje na stanowisko starszego specjalisty do spraw analiz strategicznych i polityki kosmicznej.

Jeszcze do 9 marca można składać kandydatury na stanowisko starszego specjalisty do spraw analiz strategicznych i polityki kosmicznej. Nabór przeprowadza Departament Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Według podanych w ogłoszeniu informacji, stanowisko to obejmuje takie zadania jak:

 • koordynacja i opracowanie koncepcji długofalowej polityki zagranicznej i europejskiej państwa, monitorowanie jej realizacji, inicjowanie propozycji zmian w przypadku zmiany uwarunkowań.
 • monitorowanie i ocena kierunku debaty dotyczącej dynamiki rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz współkształtowanie stanowiska Polski w tym zakresie. Badanie globalnych trendów rozwoju, stabilności oraz wypracowywanie rekomendacji dla polityki zagranicznej RP z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zobrazowań satelitarnych oraz metod matematycznych.
 • uczestniczenie w procesie koordynacji w zakresie wypracowywania stanowisk wobec dokumentów programowych i strategicznych, programowanie konsultacji planistycznych oraz wspieranie analityczne kierownictwa departamentu w kontaktach bilateralnych i wielostronnych.
 • współuczestniczenie w procesie wypracowywania stanowiska RP w stosunku do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz badanie możliwości wykorzystania polityki kosmicznej na rzecz wzmocnienia pozycji międzynarodowej Polski.
 • kontrola procesu koordynacji międzyresortowej, przygotowanie oceny Ministra SZ na temat wieloletnich i rocznych planów pracy resortów z partnerami zagranicznymi, przeprowadzanie negocjacji z resortami odnośnie ich planów, opracowywanie opinii Ministra SZ na temat współpracy międzynarodowej resortów (opinia przedkładana Prezesowi Rady Ministrów).
 • identyfikacja wyzwań dotyczących polityki zagranicznej i europejskiej państwa. Inicjacja, koordynacja i opracowanie badań i analiz obejmujących obszary kluczowe w przyszłości dla polskich interesów narodowych oraz przygotowanie strategii działań wobec nich w wymiarze europejskim i globalnym.
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych i opracowywanie ocen stosowania obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem polityki kosmicznej.
 • wypracowywanie propozycji wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w bieżącej pracy departamentu.

Przed kandydatem stawia się szereg wymagań podstawowych i dodatkowych. Niezbędne będą:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na jednym z kierunków: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, prawo, ekonomia
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze spraw międzynarodowych (w tym prowadzenie prac badawczych i analitycznych);
 • samodzielność, inicjatywa i kreatywność;
 • umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, stresowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • wszechstronna wiedza w zakresie polityki zagranicznej i kosmicznej,
 • umiejętność opracowywania materiałów analitycznych i prognostycznych, zdolność do formułowania założeń i wniosków dot. polskiej polityki zagranicznej,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania GIS, SharePoint,
 • wiedza z zakresu planowania i głównych dokumentów strategicznych państw i organizacji międzynarodowych;
 • umiejętność myślenia i planowania strategicznego;
 • umiejętności negocjacyjne;

Dodatkowo u kandydata mile widziane będzie:

 • co najmniej roczne doświadczenie w obszarze wykorzystania narzędzi geosatelitarnych;
 • znajomość innego roboczego UE języka obcego na poziomie B1
 • posiadanie stopnia naukowego

Stanowisko to jest ponoć tworzone w związku z osobistym zaangażowaniem ministra MSZ Radosława Sikorskiego w tematykę kosmiczną. Zapewne ma to związek z trwającymi negocjacjami Polski w sprawie członkostwa w ESA.

Comments are closed.