Konsultacje społeczne Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego

0

Jeszcze do 31 lipca każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego.

Do końca lipca można zgłaszać do Ministerstwa Gospodarki uwagi odnośnie projektu Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego.

Plan opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki na stronach www.konsultacje.gov.pl, to kilkudziesięciostronicowy dokument który w latach 2014-2020 miałby kształtować kierunki działań rządowych w sferze wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Jest dokumentem wykonawczym do przyjętego wcześniej „Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”. 

Zawierają się w nim konkretne plany, takie jak budowa krajowego systemu obserwacji Ziemi, działania upowszechniające, czy też stymulowanie rozwoju sektora kosmicznego w kraju. Dokument określa sposoby wdrożenia programu, m.in. poprzez współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, współpracę z Unią Europejską i innymi organizacjami, jak EUMETSAT. Wiodącym podmiotem odpowiedzialnym za koordynację realizacji planu jest Ministerstwo Gospodarki. Wśród podmiotów współpracujących wymienić można członków Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce, tj. Ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Administracji i Cyfryzacji, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Finansów, Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawicieli sektora naukowo-badawczego – w tym m.in. Centrum Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

(MG)

{module [346]}

Comments are closed.