Prezes JAXA o planach na 2012

0

Budowa infrastruktury kryzysowej, silniejsze partnerstwo azjatyckie, lepsza proporcja pomiędzy badaniami a praktycznym zastosowaniem, misja japońskiego astronauty do ISS oraz najważniejsze – rozwój zgodny z potrzebami obywateli. Prezes Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA), Keiji Tachikawa, przedstawia cele na 2012 rok.

Infrastruktura kryzysowa
W tegorocznych planach i priorytetach JAXA wyraźnie widać wpływ trzęsienia ziemi u wybrzeży Japonii z 11 marca 2011 roku, które dla agencji było ważnym sprawdzianem roli, jaką pełnią satelity w ramach zarządzania kryzysowego. Japoński satelita ALOS (Advanced Land Observing Satellite) dostarczył ponad 400 zdjęć z miejsc katastrofy, pozwalających oszacować zasięg i zakres zniszczeń. Satelity KIZUNA oraz KIKU 8 zapewniły dostęp do Internetu w centrach ewakuacji w dwóch prefekturach w pierwszych momentach po katastrofie, kiedy inne rodzaje komunikacji nie działały. Wydarzenia w Japonii pokazały, że niezbędne są ciągłe, aczkolwiek niekoniecznie precyzyjne obserwacje miejsca katastrofy oraz zapewnienie nieprzerwanej komunikacji zarówno dla służb ratowniczych, jak i zwykłych użytkowników.
Bazując na tych doświadczeniach, JAXA złożyła wniosek na projekt rządowego systemu, w ramach którego na satelitach byłyby instalowane anteny, działające na tych samych pasmach częstotliwości co telefony komórkowe. Umożliwiałyby japońskim użytkownikom telefonów komórkowych komunikację satelitarną w sytuacjach kryzysowych.

Silne partnerstwo regionalne
Duża uwaga JAXA będzie skierowana na rozwój Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF). Obecnie Japonia jest samodzielnym liderem tej grupy i będzie dążyła do zmiany tej sytuacji, tworząc “zarząd” składający się z kilku agencji i systematycznym przyjmowaniu nowych członków. Obecnie współpraca APRSAF odbywa się głównie poprzez szereg wspólnych projektów. Przykładem jest inicjatywa Sentinel Asia, która polega na zbieraniu i wymianie informacji w razie sytuacji kryzysowych przy użyciu satelitów. Projekt STAR ułatwia specjalistom z dziedzin kosmicznych z Rejonu Pacyfiku rozwój i dodatkowe kształcenie na uniwersytetach w Japonii. W ramach pogłębiania współpracy Japonia wraz z Australią rozpoczyna nowy projekt związany ze zmianami klimatu.

Równowaga pomiędzy badaniami a wdrażaniem technologii
Ma zostać osiągnięta przede wszystkim przez budowę japońskiego systemu nawigacji satelitarnej QZSS. Obecnie Japonia, tak jak inne kraje, polega wyłącznie na systemie GPS. Decyzja o budowie została podjęta głównie poprzez ograniczenia związane z precyzją GPS-a, spodziewanym wzroście użytkowników i chęci uniezależnienia się od amerykańskiego systemu. JAXA liczy na to, że z przyszłej oferty masowo skorzystają kraje azjatyckie. Priorytetem badań naukowych pozostanie start Hayabusy 2 w 2014 lub 2015 roku oraz współpraca z ESA przy sondzie BepiColombo (misja na Merkurego). W przyszłości JAXA rozważa misję na Jowisza lub Saturna. Kontynuowana będzie misja IKAROS – wystrzelony w 2010 demonstrator jest pierwszą na świecie sondą wykorzystującą oddziaływanie wiatru słonecznego na żagiel kosmiczny.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS
Japońska obecność w programie ISS wiąże się z szeregiem projektów agencji. Stąd Japonia ogłosiła niedawno chęć przedłużenia użytkowania Stacji o pięć lat, do 2020 roku. Zbudowany przez JAXA bezzałogowy transportowy pojazd kosmiczny HTV w zeszłym roku po raz drugi dostarczył do stacji 11 ton zaopatrzenia. W tym roku zrobi to po raz trzeci. Ponadto dalej będą kontynuowane prace nad rozszerzeniem funkcji HTV do lotów powrotnych (HTV-R). Keiji Tachikawa szacuje, że nowy pojazd będzie gotowy w przeciągu pięciu lat. Jego głównym celem byłby transport próbek laboratoryjnych z ISS na ziemię. Japonia rozważa modyfikację HTV również do lotów załogowych i uzależnienia się od rosyjskich statków Sojuz, szczególnie w aspekcie ostatnich wypadków. Jest to jednak decyzja wysokiego szczebla, niezależna od JAXA.

Na ISS rozpocznie w tym roku swoją sześciomiesięczną misję japoński astronauta Akihiko Hoshide, którego celem będzie kontynuacja badań w Japońskim Module Eksperymentalnym “Kibo”. W związku z przedłużeniem udziału w ISS JAXA będzie intensywnie poszukiwać partnerów chętnych do skorzystania z tego orbitalnego laboratorium – głównie wśród japońskiego przemysłu oraz partnerów azjatyckich.

Większe zrozumienie potrzeb rynku i obywateli
Tym zadaniem zajmuje się oddzielna komórka JAXA – Centrum Koordynacji i Współpracy z Przemysłem. Najbliższe cele to znalezienie firm chętnych do korzystania z japońskiego laboratorium “Kibo” (przykładem udanej współpracy są obecnie prowadzone badania produkcji protein w mikrograwitacji), pomoc w zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz pomoc podwykonawcom elementów rakiet i satelitów w rozwoju. W okresie masowych cięć budżetowych oraz ważnych decyzji dla rozwoju japońskiego przemysłu kosmicznego na poziomie rządowym, istotnym zadaniem w 2012 roku będzie umiejętne przekazanie japońskim obywatelom korzyści płynących z inwestycji w astronautykę. Stanowi to bardzo podobną sytuacją do tej, w jakiej stoi obecnie Polska.

Zobacz również:
Zdjęcia satelitarne Japonii po trzęsieniu ziemi
Nagła utrata satelity ALOS

(JAXA)

Japoński Moduł Eksperymentalny na Stacji ISS / Credits: JAXAKeiji Tachikawa, prezydent Japońskiej Agencji Kosmicznej/Credits: JAXA

Comments are closed.