Dawn na niższej orbicie Westy

0

Rozpoczął się nowy etap badań planetoidy Westa przez amerykańską sondę Dawn. Kilka dni temu pomyślnie zakończony został manewr zejścia na niższą orbitę o wysokości około 210 km.

Wystrzelona w 2007 roku sonda Dawn od 15 lipca tego roku znajduje się na orbicie wokół drugiego w kolejności największego ciała z Pasa Asteroid, poruszającej się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza planetoidy Westa. Badania od 13 grudnia prowadzone są z niskiej orbity w fazie misji noszącej nazwę LAMO (Low Altitude Mapping Orbit). Zespół kontrolerów przewiduje utrzymanie tej fazy misji przez co najmniej najbliższe 10 tygodni.

Pobyt na niższej orbicie oznacza pozyskanie zdjęć powierzchni w znacznie lepszej rozdzielczości, niż miało to miejsce do tej pory. W obserwacjach powierzchni wykorzystuje się kamery (Framing Camera) oraz spektrometr mapujący w świetle widzialnym i podczerwieni VIR/MS (Visual and Infrared Spectrometer). Jednak główne cele fazy LAMO skupione będą wokół pozyskania danych ze spektrometru promieniowania gamma i neutronów GRaND (Gamma Ray and Neutron Spectrometer) oraz eksperymentu z pomiarem pola grawitacyjnego Westy.

Za pomocą instrumentu GRaND poszukiwane będą produkty zderzeń promieniowania kosmicznego z powierzchnią planetoidy, co w rezultacie ukaże z jakich atomów się ona składa. GRaND jest najbardziej efektywny właśnie na niższej orbicie. Ponadto, w związku z aktualną niską wysokością orbity nad Westą, możliwe będzie przeprowadzenia czułych pomiarów natężenia pola grawitacyjnego. Wyniki tych badań dostarczą naukowcom informacji o rozkładzie masy wewnątrz planetoidy.

Po zakończeniu fazy badań z niskiej orbity, sonda zostanie skierowania na wyższą orbitę roboczą o wysokości około 680 km, rozpoczynając ponownie fazę HAMO (High Altitude Mapping Orbit). Rejony położone na wyższych szerokościach geograficznych będą wtedy lepiej oświetlone.

W lipcu 2012 roku zakończone zostaną badania planetoidy Westa. Sonda zostanie skierowania ku największemu obiektowi Pasa Asteroid – planecie karłowatej Ceres, do której dotrze w lutym 2015 roku.

(NASA)

Masyw centralny na południowym biegunie Westy / Credits: NASA

Masyw centralny na południowym biegunie Westy. Widać, iż jest on niewiele niższy od najwyższej góry w naszym Układzie Słonecznym - Olympus Mons na Marsie / Credits: NASA

Comments are closed.