Październikowe egzoplanetarne roszady

0

W ostatnich dniach do listy potwierdzonych planet pozasłonecznych dodano cztery obiekty. Jednocześnie na listę niepotwierdzonych egzoplanet przesunięto dwa obiekty z tego samego układu.

Nowe egzoplanety to KOI-204 b, KOI-135 b, HD 96127 b oraz BD +48 738 b. Listę potwierdzonych egzoplanet opuściły dwa obiekty planetarne z układu podwójnego HU Aqr(AB).

KOI-204 b oraz KOI-135 b to typowe “gorące Jowisze”, krążące blisko swych gwiazd macierzystych – odpowiednio zaledwie 6,5 i 6,3 miliona kilometrów. Masy tych egzoplanet to odpowiednio 1 i 3,2 masy Jowisza. Ponieważ obie planety pozasłoneczne zostały odkryte za pomocą metody tranzytów, to wyznaczono także promień obiektów – około 1,2 promienia Jowisza.

HD 96127 b krąży znacznie dalej od swej gwiazdy macierzystej, w odległości około 1,4 jednostki astronomicznej z czasem około 650 dni. Ten obiekt jest także masywny – masa minimalna szacowana jest na około 4 masy Jowisza. Gwiazda macierzysta, HD 96127, to czerwony olbrzym o promieniu około 35 razy większym od naszego Słońca i temperaturze fotosfery około 4150 K.

Ostatni z nowych obiektów planetarnych to BD +48 738 b. Ta egzoplaneta, o masie porównywalnej z jowiszową, krąży w odległości około jednej jednostki astronomicznej od swej gwiazdy macierzystej z czasem rzędu 290 dni. Gwiazda macierzysta jest także znacznie większa od naszej Gwiazdy Dziennej – promień jest około 11 razy większy od Słońca. Temperatura fotosfery tej gwiazdy macierzystej wynosi około 4400 K.

Z listy potwierdzonych egzoplanet usunięto dwa obiekty krążące w układzie HU Aqr(AB), o których wspominaliśmy w marcu tego roku. W tym przypadku w opinii zespołu astronomów badających ten układ bardziej prawdopodobne jest, że zaobserwowane zmiany pochodzą od gwiazd, które krążą w bardzo ciasnym układzie. Ponadto, zaproponowane parametry orbit tych egzoplanet zaczynają być niestabilne w bardzo krótkim okresie rzędu zaledwie stu lat. Z tych powodów zarówno HU Aqr(AB) b i HU Aqr(B) c przesunięto na listę niepotwierdzonych planet pozasłonecznych.

Wraz z ostatnimi “roszadami” na liście potwierdzonych egzoplanet znajduje się 693 obiektów.

(EPE)

Comments are closed.