Stardust coraz bliżej komety Tempel 1

0

Kilka dni temu sonda Stardust amerykańskiej agencji kosmicznej NASA przesłała na Ziemię pierwsze zdjęcia swojego celu – komety Tempel 1, w pobliżu której przeleci już 14 lutego.  Sonda wykonała także manewr korekcyjny trajektorii lotu.

Zdjęcia zostały wykonane 18 i 19 stycznia, w momencie gdy sondę od komety dzielił odpowiednio dystans 26,3 i 25,4 milionów kilometrów. 15 lutego, o godzinie 05.56 CET, Stardust przeleci w odległości zaledwie około 200 kilometrów od jądra komety.

Uzyskany obraz obiektu jest efektem złożenia kilku zdjęć, wykonanych przez kamerę nawigacyjną sondy NC (Navigation Camera). Dzięki temu posunięciu nawigatorzy misji Stardust mogli wprowadzić drobne poprawki trajektorii przelotu w pobliżu komety, do której sonda zbliża się, pokonując dziennie 950 tysięcy kilometrów.

W czasie największego zbliżenia kamera nawigacyjna umożliwi wykonanie 72 zdjęć wysokiej rozdzielczości, ukazujących szczegóły powierzchni Tempel 1. Naukowcy zaangażowani w misję Stardust-NExT będą mogli na podstawie zebranych danych ocenić jakie zmiany zaszły na powierzchni komety w przeciągu ostatnich 5,5 lat. W lipcu 2005 roku Tempel 1 została ‘odwiedzona’ przez sondę Deep Impact agencji NASA.

Manewr korekcyjny trajektorii sondy rozpoczął się około godziny 22:00 CET w poniedziałek, 31 stycznia. Silniki Stardust zostały odpalone na 130 sekund, zużywając w tym czasie 300 gramów paliwa i zmieniając prędkość sondy o 2,6 m/s. Zmiana taka mogłaby się wydawać mało istotna w momencie, gdy prędkość statku wynosi 39 tysięcy km/h, jednak taki manewr wykonany został na kilkanaście dni przed przelotem, w odległości około 13,5 mln km. Przełożyło się to na przesunięcie punktu najbliższego przelotu w pobliżu komety o około 3000 kilometrów.

Sonda Stardust została wystrzelona 7 lutego w 1999 roku. Jej głównym zadaniem było zebranie próbek pyłu komety Wild 2, przetransportowanie ich następnie na Ziemię, celem umożliwienia przeprowadzenia przez naukowców odpowiednich badań. W styczniu 2006 roku kapsuła z próbkami wylądowała na Ziemi, natomiast kontrolerzy misji skierowali sondę na neutralną orbitę, która pozwoliłaby w przyszłości na ponowne jej wykorzystanie, gdyby pojawił się interesujący nowy cel. Stardust znajdowała się wtedy w doskonałej formie.

Rok później, w styczniu 2007 roku, NASA przechrzciła misję na Stardust-NExT (New Exploration of Tempel), markując w ten sposób rozpoczynającą się 4,5-letnią podróż w kierunku komety Tempel 1.

Oprócz wykonania zdjęć powierzchni w wysokiej rozdzielczości, sonda zmierzy także skład, dystrybucję pod względem wielkości oraz przepływ cząstek pyłu, emitowanych do komy. Dodatkowe zgromadzone informacje pozwolą także na poszerzenie naszej wiedzy o ewolucji oraz procesie formowania 4,6 mld lat temu komet z rodziny Jowisza. Orbity obiektów, należących do tej rodziny, zostały zmodyfikowane w wyniku bliskiego przelotu w pobliżu największej planety w Układzie Słonecznym. Komety takie zaliczane są do krótkookresowych, o okresie obiegu nie przekraczającym 20 lat.

Stardust-NExT jest niskobudżetową misją z celem przeprowadzenia dodatkowych badań komety Tempel 1, obserwacje której rozpoczęte zostały przez inną misję NASA – Deep Impact. Laboratorium Napędu Odrzutowego, wydział Kalifornijskiego Instytutu Technologii w Pasadenie, zajmuje się zarządzaniem misją. Statek zbudowany został i kontrolowany jest w codziennych operacjach przez Lockheed Martin Space Systems.

(NASA, JPL)

Comments are closed.