Hayabusa na pewno pobrała próbki Itokawy

0

Jest już pewne, że Hayabusa przywiozła na Ziemię materię pozaziemską – próbki pyłu z asteroidy Itokawa. Informację tą potwierdziła japońska agencja kosmiczna JAXA.

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) przeprowadzała przez ostatnie tygodnie analizy zawartości komór kapsuły powrotnej Hayabusy, przeznaczonych na próbki materiału pochodzącego z powierzchni asteroidy Itokawa, którą pojazd odwiedził w listopadzie 2005 roku. Drobiny materiałów, które potencjalnie mogły się tam znajdować były wyszukiwane i następnie katalogowane.

Aby można było przeprowadzić badania niezwykle drobnej materii, konieczne było wpierw ich zebranie za pomocą specjalnej, laboratoryjnej szpatułki, której powierzchnię następnie poddano dalszym badaniom. Po obserwacjach i pomiarach skaningowym mikroskopem elektronowym pobranego materiału okazało się, że w jednej z dwóch komór – oznaczonej literą A – istotnie można stwierdzić obecność około 1500 drobin materii o naturze skalistej, z których większość jest pochodzenia pozaziemskiego. Próbki te pochodzą więc z asteroidy Itokawa.

W ramach badań, oprócz typowych zanieczyszczeń znaleziono minerały zgodne z danymi, które zebrano za pomocą innych instrumentów badawczych sondy kosmicznej. Są to oliwiny i pirokseny, które różnią się zarówno od materiału obecnego w miejscu startu pojazdu Hayabusa (Sakurajjima), jak i miejscu lądowania samej kapsuły na poligonie Woomera (Australia). Co więcej, ziemski materiał obecny w obu tych miejscach nie znajduje się w komorze A – oznacza to, że nie doszło do kontaminacji próbek i jedyne zanieczyszczenia pochodzą prawdopodobnie z samej kapsuły.

Rozmiar drobin w większości nie przekracza 10 mikrometrów. Dla porównania, przeciętna średnica erytrocytu – czerwonej krwinki – wynosi 8 mikrometrów. Praca z tak małymi obiektami wymaga szczególnych instrumentów i technik – JAXA jest w trakcie ich doprecyzowania. Przygotowywane jest również wyposażenie potrzebne do kolejnych, bardziej dogłębnych badań zebranego materiału.

Źródło: JAXA

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Wizualizacja zbliżenia Hayabusy do planetoidy Itokawa / Credits: JAXA

Specjalna szpatułka zbiera materiał obecny w komorze A (JAXA)

Obraz powierzchni szpatułki, uzyskany ze skaningowego mikroskopu elektronowego, na której widoczne są uwięzione drobiny materiału; oprócz zanieczyszczenia aluminium odkryto minerały, pochodzące z Itokawy - oliwiny oraz pirokseny (JAXA)

Comments are closed.