Surrey zbuduje brytyjskiego demonstratora nowych technologii

0

Brytyjska Rada Strategii Technologicznych i Agencja Rozwoju Południowo-Wschodniej Anglii (SEEDA) przeznaczyły na budowę statku TechDemoSat-1 grant w wysokości 770 000 funtów brytyjskich. SSTL, wraz z podmiotami brytyjskiego przemysłu i nauki, zajmą się doborem ładunku misji – grant pozwoli na ich zaprojektowanie i selekcję. Gdy misja przejdzie w fazę budowy i testów, uruchomiony zostanie kolejny grant, w wysokości 2,73 mln. GBP.

Inicjatywa Rady i Agencji jest odpowiedzią na największą bolączkę firm i organizacji zajmujących się astronautyką – kosztowności pierwszego testu nowych urządzeń i technologii kosmicznych w rzeczywistych warunkach przestrzeni kosmicznej. Sposób organizowania misji, charakteryzujący się szybkim tempem kwalifikacji urządzeń do lotu, zdał egzamin przy wcześniejszych podobnych programach, jak MOSAIC z 2001 roku. Wtedy to pomyślne testy technologii doprowadziły do eksportu know-how o wartości 20 krotnie przekraczającego początkowe inwestycje.

TechDemoSat-1 będzie pierwszym brytyjskim satelitą od momentu powołania UK Space Agency, brytyjskiej agencji kosmicznej, 23 marca 2010. Satelita wyniesie ładunki demonstrujące nowe techniki i technologie przydatne w nauce i o zastosowaniach komercyjnych. Będzie też jedną z pierwszych misji, która skorzysta z infrastruktury naziemnej powstającej w brytyjskim Międzynarodowym Centrum Innowacji Kosmicznych (ISIC), w Harwell, w hrabstwie Oxfordshire.

“TechDemoSat-1 jest częścią realizacji Strategii Wzrostu i Innowacji Kosmicznych. Pozwalając nowym technologiom szybko znaleźć się w kosmosie, TechDemoSat-1 da brytyjskim firmom przewagę i pozwoli sektorowi na zachowanie szybkiego tempa wzrostu, mimo bieżących zawirowań w gospodarce”, komentował David Parker z UK Space Agency.

W misji weźmie udział kilkanaście wiodących brytyjskich firm i uniwersytetów, m. in.: ComDEV Europe, SSTL, Selex GALILEO, QinetiQ, Aero Sekur, RAL Space, Oxford University, University of Surrey, Leicester University, MSSL, i Langton Star Centre (eksperymenty szkolne). SSTL będzie liderem projektu, dostarczając satelitę i integrując z nim ładunki. Wśród ich potencjalnych zastosowań wymienia się monitorowanie żeglugi i spedycji, wpływ człowieka na środowisko, czy pomiary in-situ promieniowania kosmicznego.

Źródło: SSTL

Comments are closed.