Hubble zagląda w przeszłość

0

Za pomocą kamery WFC3 teleskopu wykonane zostały obserwacje głębokiego pola GOODS (Great Observatories Origins Deep Survey). Ukazały one, iż kształty odległych galaktyk są znacznie bardziej nieregularne niż galaktyk bliższych. Na zdjęciu, którego miniaturę prezentujemy poniżej  w artykule, uchwycone zostało blisko 7500 galaktyk.

Z użyciem obrazów z WFC3 uzyskanych w sierpniu i we wrześniu 2009 roku oraz zdjęć z kamery ACS zastanych w 2004 roku wykonano mozaikę tego fragmentu nieba w zakresie wielu długości fal. Dane z ACS były zbierane przez 96 orbit, a z WFC3 przez 104 obity. Użyto zdjęć wykonanych w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni, łącznie przez 10 filtrów. Do tej pory nigdy nie wykonano tak głębokiego obrazu nieba w tych długościach fal. Jasność najsłabszych obiektów wynosi około 27 magnitudo, są one około 250 milionów razy słabsze niż najsłabsze obiekty widoczne gołym okiem.

Obraz pokazuje różnice w zabarwieniu galaktyk w badanych zakresach długości fal, co odzwierciedla różne etapy ewolucji galaktyk. W zakresie UV widoczne są galaktyki zawierające duże ilości młodych gwiazd, a więc aktywne gwiazdotwórczo. Kolor pomarańczowy (emisja widzialna) pokazuje ostatnie etapy formowania dużych galaktyk, około 8 – 10 miliardów lat temu. W bliskiej podczerwieni (kolor czerwony) widoczne są galaktyki najodleglejsze, w wieku 12 – 13 miliardów lat. Zaobserwowano ich tylko kilka.

Kształt odległych galaktyk jest znacznie bardziej nieregularny niż galaktyk bliższych. Galaktyki takie wedle obecnie przyjmowanych modeli łączyły się tworząc większe galaktyki spiralne. Obserwacje te pozwoliły na śledzenie zmian w tempie zderzeń galaktyk, aktywności gwiazdotwórczej oraz populacji jąder galaktyk o różnej aktywności w czasie.

Na obrazie widać około 7 500 galaktyk. Najbliższe znajdują się w odległości około 1 miliarda lat świetlnych. Najodleglejsze obiekty, widoczne w postaci czerwonych plamek mają wiek około 13 miliardów lat. Szerokość mozaiki wynosi około 10 minut kątowych.

Źródło: Hubblesite.org

Comments are closed.