STS-130: Opóźnienie Misji?

0

Pojawił się poważny problem z głównym ładunkiem (moduł Node 3) najbliższej misji promu kosmicznego. Linie dla chłodziwa, których zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wytworzonego ciepła zawiodły po raz trzeci podczas testów. Ma to poważne implikacje dla misji STS-130 – możliwe jest nawet opóźnienie misji o kilka miesięcy. W chwili obecnej start przewidziany jest na 7 lutego 2010 – czasu pozostało naprawdę niewiele!

Linie doprowadzające chłodziwo (na ISS to amoniak) są potrzebne do prawidłowego aktywnego działania modułów w przestrzeni kosmicznej. W warunkach próżni usuwanie ciepła nie jest taką prostą sprawą jak na Ziemi – dlatego wymagane są bardziej skomplikowane systemy odprowadzania ciepła oraz odpowiednio duże radiatory.

Moduł Node 3 (Tranquility) jest ładunkiem misji STS-130. Przed startem poszczególne elementy modułu przechodziły szczegółowe testy, w tym i systemu odprowadzania ciepła. Niestety, w ostatnich kilkunastu tygodniach, linie dla chłodziwa trzy razy zawiodły podczas testów – pojawiły się przecieki. Jest to poważny problem, stawiający pod znakiem zapytania najbliższą załogową misję kosmiczną.

Czym to grozi misji STS-130? Jeśli nie znajdzie się rozwiązanie w ciągu najbliższego miesiąca, to w najlepszym przypadku Node 3 zostanie dostarczony na ISS, ale nie w pełni aktywowany. Prawdopodobnie miałoby to miejsce w sytuacji, gdy znaleziono by rozwiązanie problemu, które potem można by zastosować na ISS, np w trakcie spaceru poza misją promu.  W tym przypadku dokonano by jednego spaceru w trakcie STS-130, a sama misja zostałaby skrócona, co oczywiście zaowocowałoby problemami związanymi z pracami na Stacji (np z urządzeniem do odzysku wody).

Może też dość do zamiany misji (np. STS-131 przed STS-130)  – w przypadku, jeśli okaże się, że trzeba przeprojektować linie dla amoniaku. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, bowiem STS-131 jest obecnie projektowana na odwiedzenie ISS z zainstalowanym i aktywnym Node 3.

Jest to poważny problem, na który w ciągu najbliższego tygodnia – dwóch powinniśmy poznać rozwiązanie. Nie jest to pierwszy przypadek, w którym problem jednego podzespołu decyduje o opóźnieniu misji – STS-125 przełożono z października 2008 na maj 2009 z powodu awarii komputera pokładowego teleskopu Hubble.

Źródło informacji:
NASAspaceflight.com

Comments are closed.