Zielone światło dla Programu ExoMars!

0

17-go grudnia Rada ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) wydała oficjalną decyzję o rozpoczęciu prac nad Programem ExoMars, którego celem jest wysłanie na Czerwoną Planetę w latach 2016-2018 dwóch misji. Otwiera to też nowy rozdział w stosunkach ESA z amerykańską agencją kosmiczną NASA – obie misje będą wynikiem współpracy dwóch agencji.

Program ‘ExoMars’ będzie mierzył w przeprowadzenie zaawansowanych badań nad środowiskiem marsjańskim, w szczególności nad aspektami astrobiologicznymi. Ponadto zostaną przetestowane i zademonstrowane nowe technologie w eksploracji planet, warto tu zaznaczyć, że obie misje będą swego rodzaju “wprowadzeniem” do kolejnej misji na Marsa na początku lat dwudziestych tego wieku – Mars Sample Return – której celem będzie powrót z zebranymi próbkami z powierzchni planety na Ziemię. Te trzy misje mają być efektem porozumienia pomiędzy NASA i ESA w ramach tzw Mars Exploration Joint Initiative. Wspólne działania na drodze realizacji tych misji wydają się być logicznie umotywowane. Pewniej będzie mogła być zrealizowana misja europejskiego łazika ExoMars w połączeniu z doświadczeniem NASA związanym z wejściem w atmosferę Marsa i lądowaniem na jego powierzchni. Nośnikami ładunków obu misji będą także amerykańskie rakiety Atlas V. Współpraca ta przyniesie oczywiście także redukcję kosztów poniesionych przez obie strony.

W ramach Programu ExoMars w 2016 roku dojdzie do misji, której celem będzie umieszczenie na orbicie Marsa sondy Trace Gas Orbiter. Za pomocą pokładowych przyrządów zostanie zmapowane rozłożenie różnych gazów śladowych w atmosferze, w tym i odkrytego ostatnio metanu. Naukowcy mają nadzieję, że orbiter pozwoli stwierdzić czy za powstawanie tego gazu odpowiadają procesy geologiczne czy może biologiczne.

Dodatkowo, jeżeli nie powstaną żadne przeszkody na drodze realizacji misji, to wysłany wraz z orbiterem zostanie demonstrator technologii lądowania Descent and Landing Demonstrator (EDL Demonstrator), który po wylądowaniu będzie pełnił funkcje stacjonarnej stacji meteorologicznej.

Z kolei na rok 2018 przewiduje się wysłanie misji składającej się z dwóch łazików – europejskiego ExoMars oraz małego łazika NASA – MAX-C. Obie maszyny będą prowadziły różnorodne badania powierzchni i próbek podłoża marsjańskiego. Prawdopodobnie jeden z tych łazików będzie zbierał także interesujące próbki, które wrócą z misją MSR na Ziemię. Obie maszyny wylądują w tym samym miejscu, a więc będzie to ciekawa misja pod względem chociażby wizualnym (możliwe będzie monitorowanie drugiego łazika z kamer pierwszego). W związku z tym wymagana będzie różnorodność narzędzi jakimi będą dysponować łaziki.

W Programie będzie uczestniczyło 13 państw członkowskich ESA – Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, UK oraz dodatkowo Kanada.

Źródło:
ESA
ESA Exploration

Comments are closed.