Wnętrze Saturna rotuje szybciej niż sądzono!

0

Obecnie badania wskazują, że wnętrze Saturna rotuje szybciej niż do tej pory sądzono. Zmienia to nieco poglądy na szczegóły budowy tej planety.

Pomiary szybkości rotacji planet gazowych wykonuje się poprzez obserwacje emisji radiowych powstających w ich magnetosferach. Pola magnetyczne rotują bowiem razem z wnętrzem planety. Metoda ta została z powodzeniem zastosowania dla Jowisza, Urana i Neptuna. Pola magnetyczne tych planet są nachylone w stosunku do osi rotacji, dzięki czemu zataczają okręgi wokół niej.

W przypadku Saturna pole magnetyczne jest równoległe do osi rotacji, przez co pomiary tempa rotacji są  bardzo utrudnione. Podczas przelotów sond Voyager w 1980 i 1981r tempo rotacji planety zostało określone na 10 godzin, 39 minut i 24 sekundy. Jednak pomiary wykonane przez sonę Cassini dały wynik 10 godzin, 47 minut i 6 sekund. Szybkość rotacji nie mogła spaść w tak krótkim przedziale czasu, więc przyczyna musi tkwić w pomiarach.

Obecnie dr Tim Dowling z University of Louisville i prof. Peter Read z University of Oxford opracowali nową metodę pomiarów szybkości rotacji Saturna. Odkryli oni, że fale Rossby’ego w atmosferze zajmują stałe położenie w stosunku do nieregularności położonych głęboko w atmosferze, w przeciwieństwie do innych struktur. Dowling odkrył wcześniej takie fale w atmosferze Jowisza. Obserwowane nieregularności w głębokich częściach atmosfery nie są dokładnie zbadane, ale uważa się, że są anomaliami ciśnienia wywołanymi przez ruchu konwekcyjne.

Użycie fal Rossbyego jako punktów odniesienia pozwoliło na oszacowanie szybkości rotacji na 10 godzin, 34 minuty i 13 sekund. Okres rotacji jest więc ponad 5 minut krótszy niż do tej pory sądzono. Szybsza rotacja, w połączeniu z elipsoidalnym kształtem planety oznacza, że w jej centrum znajduje się więcej masy niż do tej pory szacowano. Jeśli masa byłaby rozłożona bardziej równomiernie, kształt Saturna byłby bardziej elipsoidalny. Wskazuje to, że skalisto – metaliczne jądro planety jest większe niż do tej pory uważano. Inny okres rotacji zmienia też oszacowania szybkości wiatrów w atmosferze. Były one szacowane na 275 km/h. Teraz wydaje się, że ich szybkość może wynosić nawet ponad 1000 km/h.

Źródło informacji:
AstronomyNow.com

Comments are closed.