Mniejsze ryzyko zderzenia z planetoidą Apophis?

0

Dzięki aktualniejszym danym znacznie spadło szacowane prawdopodobieństwo zderzenia planetoidy Apophis z Ziemią w 2036r.

Planetoida Apophis ma wielkość około 350 metrów. W grudniu 2004r jej szanse na zderzenie z Ziemią były oceniane na aż 2.7% w 2029r. Prawdopodobieństwo zderzenia było tez wysokie w 2036r. Jedna obecne symulacje komputerowe wykonane z użyciem najdokładniejszych dostępnych danych pozwoliły na zredukowanie tego prawdopodobieństwa z jednej szansy na 45 000 do 4 szans na milion.

Symulacje zostały wykonane pod kierownictwem Stevea Chesleya z JPL. Zastosowano w nich setki wcześniej nie analizowanych zdjęć z 88-calowego teleskopu należącego do University of Hawaii, obrazów z Steward Observatory, a także z 90-calowego teleskopu Boka w Kitt Peak. Użyto też danych z Arecibo. Uzyskane wyniki pozwoliły na praktyczne wykluczenie zderzenia w 2029 i 2036r. Apophis zbliży się do Ziemi 13 kwietnia 2029r na odległość szacowaną obecnie na 29 500 km. W 2063r szanse na zderzenie są oceniane na 3 na milion. Jednak dalsze dane mogą zmniejszyć również i to prawdopodobieństwo.

Źródło: http://www.astronomynow.com/news/n0910/08apophis/

O planetoidzie Apophis można przeczytać więcej na angielskiej Wikipedii – LINK

Comments are closed.