Asteroida Pallas protoplanetą?

0

Najnowsze zdjęcia uzyskane przez kosmiczny teleskop Hubble’a wydają się wskazywać, iż druga co do wielkości asteroida w naszym układzie słonecznym jest w istocie protoplanetą – dziwnym obiektem, który można zaliczyć zarówno do planetoid jak i do tzw. planet karłowatych, których przedstawicielem w tym samym pasie asteroid jest planetoida Ceres.

Nowe badania przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem Britney E. Schmidt, umożliwiły dokładniejsze określenie rozmiarów i kształtów tej planetoidy i wykazały, że nie jest to ciało złożone jedynie z uwodnionych krzemianów oraz lodu. Na podstawie zebranych danych udało się stworzyć trójwymiarowy model tego obiektu, co jest istotnym wkładem w badaniach przeszłości Układu Słonecznego, ponieważ Pallas po powstaniu nie przechodziła dalszych zmian, tak jak to miało miejsce w przypadku Ziemi czy Marsa.

Odkryte na zdjęciach regiony, które charakteryzują się innym albedo wskazują jednak, że na Pallas mogły zachodzić procesy charakterystyczne bardziej dla planet, niż planetoid. Co za tym idzie Pallas może okazać się obiektem o dynamicznej przeszłości – jest to obecnie kluczowe pytanie, które zadają sobie naukowcy.

Podczas badań wykryto również depresję na powierzchni, świadczącą być może o istnieniu krateru uderzeniowego. Mogłoby to tłumaczyć występowanie pewnej liczby małych asteroid, powiązanych z tym ciałem. Pallas jest również ciekawym obiektem z powodu swojej unikalności – większość dużych planetoid już dawno uległa całkowitemu zniszczeniu w kolizjach. Również inklinacja tego ciała, sięgająca niemal 35 stopni, znacznie różni się od pozostałych obiektów w pasie pomiędzy Marsem a Jowiszem.

Pas planetoid jest celem misji Dawn – sondy mającej zbadać dwa obiekty, mieszczące się we wspomnianym pasie – planetoidę Vesta, która jest drugim najmasywniejszym obiektem w regionie pomiędzy Marsem a Jowiszem, oraz oficjalnie uznawaną za planetę karłowatą – planetoidę Ceres, która jest również największym i najbardziej masywnym obiektem w całym pasie. Być może ujawnienie procesów zachodzących na powierzchni tych ciał umożliwi opracowanie modelu ewolucji tego typu obiektów, wliczając w to również planetoidę Pallas. Tym bardziej, że jest możliwe, by celem misji rozszerzonej był przelot również w pobliżu tego obiektu.

Źródło: spacefellowship.com

Informację można również komentować na forum Astronomia Amatorska.

Wizja  artystyczna uderzenia małego ciała w Pallas, credits: B. E. Schmidt  & S. C. Radcliffe

Comments are closed.