HST – procesy gwiazdotwórcze w galakatykach karłowatych

0

Analiza archiwalnych danych z kamery ACS pozwoliła na stwierdzenie, że w galaktykach karłowatych wykazujących wysoką aktywność gwiazdowtórczą nasilone formowanie gwiazd trwa dłużej niż wcześniej sądzono.

Ma to znaczenie dla zmian zachodzących w galaktykach karłowatych w czasie i dla ewolucji galaktyk. Wykazano, że okres szybkiego formowania gwiazd w takich galaktykach trwa 200 – 400 milionów lat, 100 razy dłużej niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Ponadto proces ten obejmuje całą galaktykę. Wcześniej na podstawie analiz pojedynczych gromad młodych gwiazd czas ich wzmożonego formowania był oceniany na 5 ? 10 milionów lat. Czas trwania intensywnej aktywności gwiazdotwórczej w galaktykach karłowatych ma istotne znacznie dla ewolucji galaktyk , ponieważ galaktyki karłowate tworzą większe układy na skutek zderzeń.

Badania objęły galaktyki NGC 4163, NGC 4068 i IC 4662 położone w odległości 8 – 14 milionów lat świetlnych. Był to fragment przeglądu 18 galaktyk karłowatych o wysokiej aktywności gwiazdotwórczej. Wysoka rozdzielczość powaliła na rozdzielnie pojedynczych gwiazd i ocenę ich jasności oraz koloru. Pozwoliło to na określenie wieku gwiazd. Galaktyki NGC 4068 i IC 4662 posiadają liczne rejony formowania młodych gwiazd. NGC 4163 przechodziła fale formowania gwiazd około 200 milionów lat temu.

Analizowane były rejony bogate i ubogie w gwiazdy, co pozwoliło na odtworzenie procesu gwiazdotwórczego w całych galaktykach. Normalnie w galaktyce powstaje kilka gwiazd na tysiąc lat. Po bliskim przejściu koło innej galaktyki tempo to wzrasta do około 40 gwiazd na 1000 lat. Formowanie gwiazd zaczyna się od peryferiów galaktyki. Następnie eksplozje młodych masywnych gwiazd wywołują je w bardziej wewnętrznych częściach. Obecnie w NGC 4068 i IC 4662 intensywne formowanie gwiazd nadal zachodzi w ich centrum.

Tempo formowania gwiazd zależy od wielu czynników, takich jak zasoby gazu w galaktyce, rozkład i gęstość gazu, oraz zjawiska które wywołało wzmożoną aktywność gwiazdotwórczą. Zderzenie lub oddziaływanie z dużą galaktyką powoduje większy efekt niż zderzenie z galaktyką małą.

W przyszłości planuje się rozszerzenie badań na  20 galaktyk.

Źródło:
Hubblesite.org

Comments are closed.