5. Hackathon CASSINI – Użyj danych satelitarnych dla bezpiecznej Europy!

0

Zapraszamy na 5. Hackathon CASSINI, który odbędzie się w dniach 24-26 marca 2023, w tym w Gdańsku.

Rejestracja na 5. Hackathon CASSINI jest już otwarta:

https://www.cassini.eu/hackathons/poland

Podczas 5. Hackathonu CASSINI zadaniem uczestników będzie wypracowanie rozwiązań w zakresie obrony i bezpieczeństwa dla Europy na podstawie europejskich danych i sygnałów kosmicznych.

To wydarzenie otwarte dla wszystkich (m.in.: programistów, inżynierów, designerów, managerów, osób związanych z bezpieczeństwem i obronnością, środowisk start-upowych): podczas Hackathonu uczestnicy będą mieli do dyspozycji kompleksowe zasoby cyfrowe, co pozwoli im na wykorzystanie danych kosmicznych i opracowanie innowacyjnego rozwiązania biznesowego.

5. CASSINI Hackathon, Space for Defence & Security, odbędzie się w 10 lokalizacjach w Europie, w tym w Gdańsku, w dniach 24-26 marca. Więcej informacji:

https://www.cassini.eu/hackathons/poland

Wykorzystanie unijnych danych dotyczących przestrzeni kosmicznej

Podczas piątej edycji CASSINI Hackathonu zajmiemy się trzema kluczowymi wyzwaniami:

  1. Rozwój narzędzi usprawniających mobilność morsko-lądową. Czy potrafisz stworzyć rozwiązanie, które umożliwi mobilność siłom obronnym, zespołom reagowania kryzysowego i pracownikom organizacji humanitarnych? Szukamy narzędzi, które pomogą w planowaniu misji, logistyce operacyjnej oraz poszukiwaniach i ratownictwie.
  2. Zwiększenie bezpieczeństwa na morzach. To wyzwanie stworzone dla uczestników chcących opracować rozwiązania dla wywiadu morskiego. Mogą to być sposoby monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa lub nielegalnej działalności, które uczynią nasze morza bezpieczniejszymi.
  3. Ochrona naszej infrastruktury krytycznej. Będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą oceniać lub łagodzić zakłócenia w usługach publicznych i łańcuchach dostaw. Przykładowe pytanie: W jaki sposób wykorzystaliby Państwo dane z przestrzeni kosmicznej UE do ochrony podstawowych usług przed cyberatakami?

Możliwości na szybko rozwijającym się rynku

François Arbault, dyrektor ds. przemysłu obronnego w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG „DEFIS”) zauważa:

W kontekście silnie zwiększonego zapotrzebowania i inwestycji w obronę i bezpieczeństwo, CASSINI Hackathon jest wyjątkową okazją do odkrycia i zbadania potencjału danych kosmicznych UE i ich znaczenia dla użytkowników końcowych w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Stanowi on ważny i innowacyjny krok w kierunku silniejszej europejskiej współpracy w dziedzinie obronności. Unijny program kosmiczny i jego sztandarowe programy Copernicus, Galileo i EGNOS oferują bogactwo danych, które można wykorzystać na potrzeby obronności i bezpieczeństwa. Uczestnicy Hackathonu z dziesięciu państw członkowskich UE, od programistów po przedsiębiorców, spotkają się, by wspólnie wypracować innowacyjne pomysły i rozwiązania korzystne dla przestrzeni kosmicznej i obronności. Jestem głęboko przekonany, że uczestnicy tego hackathonu lepiej uświadomią sobie, jak mogą wykorzystać możliwości Europejskiego Funduszu Obronnego, zwłaszcza dzięki unijnemu programowi innowacji w dziedzinie obronności, aby dalej rozwijać swoje innowacyjne pomysły”.

5. Hackathon CASSINI w Polsce

Organizatorem 5. Hackathonu CASSINI w Polsce jest firma Blue Dot Solutions. Ta firma jest aktywna w branży kosmicznej w tematyce przetwarzania danych. Przykładem jest projekt FLAMINGO: https://www.flamingognss.com/. Firma Blue Dot Solutions tworzy także serwis Kosmonauta.net, który informuje o polskim i europejskim sektorze kosmicznym.

Rejestracja na 5. Hackathon CASSINI jest już otwarta, na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 24-26 marca można zgłaszać się do dnia 17 marca:

https://www.cassini.eu/hackathons/poland

(Cassini)

Comments are closed.