NIAC – NASA wybiera koncepcje przyszłościowych misji

0

NASA wybiera kolejne koncepcje przyszłościowych projektów i misji.

NASA wybiera kolejne koncepcje do rozwoju na wczesnym poziomie technologicznym.

Cechą wyróżniającą agencję NASA jest szeroki wachlarz wspierania projektów i rozwoju technologii na różnych poziomach zaawansowania. NASA wspiera także projekty na bardzo wczesnym stadium, jednakże posiadające duży potencjał do rozwoju oraz szansę m.in. na osiągnięcie ciekawych wyników badawczych czy technologicznych. Jednym z takich programów jest NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), który wspiera koncepcje ciekawych projektów. W tym roku, w ramach programu NIAC agencja NASA wybrała takie koncepcje do dalszych badań jak:

  • “Połączona” osłona termiczna ze słonecznym napędem termicznym dla manewru Oberth’a
  • Zaawansowane kwestie digitalizacyjne dla przyszłych skafandrów kosmicznych
  • Generacja tlenu na Marsie
  • “Hybrydowe” obserwatorium do poszukiwania planet pozasłonecznych podobnych do Ziemi
  • Mały robot dla badań marsjańskich jaskini
  • Kilometrowe struktury w kosmosie z pojedynczego startu

Wśród wybranych projektów jest jeden, którego liderem jest naukowiec z University of Colorado – Marcin Piliński. Jego projekt nosi nazwę “In-situ Neutral-Optics Velocity Analyzer for Thermospheric Exploration” (INOVATE) i dotyczy dynamiki procesów zachodzących w termosferze Ziemi za pomocą globalnej konstelacji małych satelitów. Ma to duże znaczenie dla zrozumienia efektów “pogody kosmicznej” na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), gdzie znajduje się i umieszcza większość satelitów.

Łącznie NASA wybrała 17 projektów. Każdy z wybranych projektów otrzyma grant od 175 do 600 tysięcy USD. Więcej na stronie NASA.

BREEZE | A Revolutionary Ray-inspired Airship Concept for Aerial Venus Exploration / Credits – NASA Space Tech

(NASA)

Comments are closed.