Białoruska baza wojskowa Baranowice

0

Wyraźne zwiększenie ilości wojsk lotniczych w ostatnich dniach.

Cały świat z przerażeniem obserwuje agresję wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. W tym artykule prezentujemy bazę wojsk lotniczych w Baranowicach w środkowej Białorusi, gdzie od początku marca 2022 znajduje się więcej samolotów różnego typu.

Od 24 lutego 2022 roku Ukraina jest w stanie wojny z Rosją oraz Białorusią. Te dwa państwa w ścisłej współpracy, po miesiącach gromadzenia wojsk, najechały na sąsiadujące z nimi państwo. Bardzo szybko pojawiły się zdjęcia satelitarne z różnych źródeł przedstawiające działania wojsk rosyjskich. Podobnie jak w poprzednim naszych poprzednich artykułach (z 26 lutego , 1 marca oraz 12 marca), przedstawiamy kilka przykładów z ogólnodostępnych źródeł. Tym razem prezentujemy bazę wojskową w Baranowicach w środkowej części Białorusi.

Baranowice znajdują się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Białymstokiem a Mińskiem (na czerwono zaznaczona pozycja bazy wojskowej) / Credits – Open Street Map

Poniższa animacja to sekwencja zdjęć bazy lotniczej w Baranowicach od początku września 2021. Początkowo jest dość niewielka aktywność, dopiero wyraźnie większa ilość samolotów jest zauważalna od połowy lutego 2022.

Aktywność na białoruskim lotnisku Baranowice / Credits – Sentinel Hub, Copernicus, Komisja Europejska

Wśród samolotów zauważono m.in. małe samoloty bojowe, jak i duże, w tym Beriew A-50, czyli samolot rozpoznania radarowego.

Dzięki satelitom mamy możliwość weryfikacji często nieprawdziwych i propagandowych twierdzeń ze strony Rosji. Jest to także ważne dodatkowe źródło informacji dla wojsk ukraińskich, mogących dzięki temu lepiej wykorzystać swoje siły zbrojne.

Jednocześnie jest to ważny sygnał, że Polska potrzebuje własnych satelitów obserwacji Ziemi. Po wielu latach braku decyzji wreszcie realizuje się pierwszy taki projekt odpowiadający na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego. Jest nim projekt PIAST (Polish ImAging SaTellites).

(PFA, S-H)

Comments are closed.