Scanway stworzy dwa teleskopy do wsparcia polskiej obronności

0

Wrocławska spółka Scanway uczestniczy w projekcie PIAST, który ma duże znaczenie dla polskiej obronności. Na czym polega projekt PIAST? Jaka jest rola firmy Scanway? 

Polski sektor obronny od lat bazuje na pozyskiwanych przez zagraniczne instytucje zobrazowaniach satelitarnych. Są to zdjęcia wykonane z orbity, pokazujące kluczowe dla polskich decydentów rejony świata. Zmieni to się dzięki projektowi PIAST, którego jednym z konsorcjantów jest wrocławska spółka Scanway. Już za kilka lat informacje możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności dostarczą krajowe satelity. 

PIAST – Polish ImAging SaTellites

W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego powstało konsorcjum realizujące projekt PIAST (Polish ImAging SaTellites) i składające się z kluczowych polskich podmiotów o kompetencjach pozwalających na budowę satelitów podwójnego zastosowania. Wojskowa Akademia Techniczna, Creotech Instruments S.A., Scanway  Sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i PCO S.A., tworząc wspomniane wyżej konsorcjum, zostały zakwalifikowane do dofinansowania z prestiżowego programu SZAFIR, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii kluczowych dla zdefiniowanych w programie gestorów technologii, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Efektem tej współpracy będzie konstelacja satelitów obserwacyjnych, które w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na orbicie okołoziemskiej i dostarczą dane wywiadowcze możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności i administracji. 

Scanway dostarczy kluczową wartość w projekcie

Istotą obrazowania satelitarnego są bardzo wysokie rozdzielczości przestrzenne zobrazowań. Celem prac nad rozwojem konstelacji jest dostarczenie zobrazowania o rozdzielczości pozwalającej na rozpoznanie podstawowych sytuacji i zagrożeń na terenach interesujących dla polskiej obronności i administracji. Instrument umożliwiający realizację takich zobrazowań wymaga specjalnego projektu, symulacji w warunkach kosmicznych oraz testów.

Laboratorium optyczne

W projekcie PIAST za ten kluczowy element ładunku satelitarnego odpowiada m.in. wrocławska spółka technologiczna Scanway, która dostarczy 2 z 3 teleskopów, które zostaną wykorzystane w projekcie (za trzecie urządzenie odpowiedzialne jest CBK PAN). Firma z Wrocławia specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanej optyki do zastosowań przemysłowych i kosmicznych. Specjaliści zespołu firmy są autorami m.in.: laserowego systemu 3D do orientacji w przestrzeni wywierconych cząstek (eksperyment DREAM), prototypu satelitarnego systemu obserwacji Ziemi (ScanSAT) czy (obecnie) projektantami i twórcami części optycznej mikrosatelity EagleEye. W procesie tworzenia instrumentów obserwacyjnych do projektów EagleEye i PIAST inżynierowie Scanway wykorzystują doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu ScanSAT. Sprawdzone rozwiązania optyczne i technologiczne zostały odpowiednio zaimplementowane na etapie projektowania teleskopów.  W chwili obecnej jest to najbardziej doświadczony w projektach optyki kosmicznej komercyjny podmiot w Europie Środkowo-Wschodniej, jest więc naturalne, że został on wybrany do realizacji kluczowego elementu w projekcie PIAST. 

Teleskop o podobnej rozdzielczości – projekt ScanSAT

Spółka buduje komponenty do konstelacji satelitarnych 

Obecnie spółka jest mocno zaangażowana w kilka projektów kosmicznych, w tym w projekt EagleEye realizowany w konsorcjum z Creotech (lider) i CBK PAN. W ramach konsorcjum Creotech Instrument S.A., Scanway i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk od ponad roku trwają prace nad największym polskim satelitą obserwacyjnym EagleEye opartym na platformie HyperSat. 

HyperSat to uniwersalna platforma mikrosatelitarna pozwalająca na realizację szerokiego spektrum misji kosmicznych – od radarowych przez telekomunikacyjne, oraz jak w tym przypadku, obserwacyjne. 

Satelita zostanie wyposażony w teleskop optyczny w całości zaprojektowany przez inżynierów Scanway, pozwalający na wykonanie zdjęć w rozdzielczości rzędu jednego metra na piksel w dwóch zakresach fal: widzialnym i podczerwonym. Dalsza obróbka z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji pozwoli na uzyskanie zdjęć jeszcze lepszej jakości. Na chwilę obecną zespół jest w końcowej fazie prac projektowych, a testy teleskopu są zaplanowane na przełom bieżącego i kolejnego roku. 

Prace nad teleskopem

Polski sektor obronny a obrazowanie satelitarne 

Od lat polski sektor obronny bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Ile nas kosztują takie zdjęcia? 

Przykładowy koszt dostępu do konstelacji wysokorozdzielczych satelitów optycznych od jednego z komercyjnych dostawców, o rozdzielczości 50 cm na piksel, to ponad 100 tysięcy złotych za dość niewielki wycinek terenu w tzw. “komplecie danych”. Przez komplet takich danych należy rozumieć zbiór zawierający 4 kanały wielospektralne (R, G, B, NIR) oraz obraz panchromatyczny (PAN).

Na pierwszy rzut oka koszt wydaje się mały przy skali całego kapitału branży kosmicznej, natomiast na dłuższą metę pojawia się pytanie: wytwarzać czy kupować?

Historia pokazuje, że czas na zmiany. Potrzeby uzyskania autonomii kraju w obszarze rozpoznania satelitarnego były dostrzegane i definiowane od kilku lat, natomiast na początku roku 2021 podczas jednego z najbardziej aktualnych paneli „Potrzeby wojska w obszarze rozpoznawania satelitarnego” została poruszona kwestia zmiany polityki pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Szczegółowo omówiono temat zakupu albo stworzenia własnych satelitów oraz wejścia w posiadanie własnych, polskich nano- i mikrosatelitów, a także utworzenia narodowego programu satelitarnego, mającego na celu przede wszystkim zapewnienie polskim siłom zbrojnym autonomicznego dostępu do zobrazowań satelitarnych. 

Kosmiczne plany Scanway

Inżynierowie spółki nieustannie poszerzają swoje kompetencje realizując projekty konsorcjalne, takie jak, na chwilę obecną, PIAST i EagleEye. Efektem tych projektów oraz innych wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych jest udoskonalanie linii produktowej wysokorozdzielczych multispektralnych teleskopów do obserwacji Ziemi oraz zintegrowanych systemów do autodiagnostyki satelitów.

Inżynierowie Scanway

Scanway na równi z projektami kosmicznymi realizuje projekty przemysłowe, są to autorskie systemy kontroli jakości oparte na wizji maszynowej. Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i mediów społecznościowych spółki, oraz zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt do przedstawiciela:
COO – Mikołaj Podgórski m.podgorski@scanway.pl 

Więcej informacji:
Strona www: https://scanway.pl/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/scanway-sp–z-o-o-

Facebook: https://www.facebook.com/scanwayspzoo

Comments are closed.