Efekty walk wokół Kijowa – 11 marca 2022

0

Analiza najnowszych zdjęć satelitarnych ukazująca m.in. zniszczenia wywołane przez wojska rosyjskie.

Cały świat z przerażeniem obserwuje agresję wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. W tym artykule prezentujemy kolejne obrazy satelitarne – tym razem z 11 marca z okolic Kijowa.

Od 24 lutego 2022 roku Ukraina jest w stanie wojny z Rosją oraz Białorusią. Te dwa państwa w ścisłej współpracy, po miesiącach gromadzenia wojsk, najechały na sąsiadujące z nimi państwo. Bardzo szybko pojawiły się zdjęcia satelitarne z różnych źródeł przedstawiające działania wojsk rosyjskich. Podobnie jak w poprzednim naszych poprzednich artykułach (z 26 lutego oraz 1 marca), przedstawiamy kilka przykładów z ogólnodostępnych źródeł.

Jedenastego marca w otoczeniu Kijowa była dobra pogoda, z niewielką ilością chmur. Tego samego dnia, około 11:30 czasu lokalnego jeden z satelitów Sentinel 2 europejskiej konstelacji Copernicus wykonał obserwacje regionu Kijowa. Na uzyskanych obrazach widać efekty walk pomiędzy atakującymi wojskami rosyjskimi a ukraińską obroną.

Jednym z efektów walk są pożary i zniszczenia. Jedenastego marca zniszczenia, w tym budynków cywilnych można było zauważyć m.in. na północ od Kijowa, w regionie Hostomel. Pożary oraz dym unosił się tam w małej miejscowości, która prawdopodobnie składa się z małych domów i ogrodów (okoliczne ulice nazywają się m.in. “Sadowa”).

Zniszczenia w małej cywilnej miejscowości na północ od Hostomel – zdjęcia w zakresie podczerwonym. Porównanie zdjęć z 14 lutego i 11 marca. Niebieski kolor z 14 lutego odpowiada pokrywie śnieżnej. Czerwone punkty z 11 marca odpowiadają miejscu gdzie unosi się dym / Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

W pobliskiej miejscowości Hostomel znajduje się lotnisko, wokół którego 11 marca trwały walki. W tym regionie walki trwają od początku agresji rosyjskiej, co oznacza, że atakującym wojskom nie udało się przez dwa tygodnie osiągnąć zamierzonych celów.

Południowy koniec lotniska Hostomel w zakresie widzialnym, w pobliżu parkingu samolotów. W górnej części ujęcia można zobaczyć uszkodzony hangar dla samolotu An-225 (wewnątrz znajdują się szczątki tego samolotu) / Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

Poniższa animacja prezentuje trzy ujęcia lotniska Hostomel – z 11 lutego (sprzed konfliktu) oraz z 26 lutego i 11 marca. Jest to animacja w zakresie podczerwonym, gdzie czerwone punkty głównie oznaczają miejsca pożarów. Na klatkach z z 26 lutego i 11 marca widać wiele takich miejsc, które są efektem walk o to lotnisko.

Walki w regionie lotniska Hostomel (26 lutego i 11 marca 2022) oraz porównanie do sytuacji sprzed agresji Rosji / Credits – Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

Na północ od Hostomela można zauważyć kilka ognisk pożarów i dymu. Prawdopodobnie te pożary nie są efektem walk pomiędzy unieruchomionymi wojskami rosyjskimi a mobilnymi oddziałami ukraińskimi, wyposażonymi w rakiety przeciwpancerne. Duża ilość takich miejsc sugeruje, że wojska rosyjskie mogą być w wielu miejscach narażone na ataki ze strony oddziałów ukraińskich.

Ślady termiczne (11 marca 2022) w pobliżu wsi Dymitryka na północny zachód od Kijowa oraz porównanie do stanu sprzed konfliktu / Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

Na północny wschód od Kijowa znajduje się miasto Czernihów. W tej miejscowości oraz w okolicznych miasteczkach i wsiach od 24 lutego trwały starcia pomiędzy wojskami rosyjskimi a wojskami ukraińskimi. Na obrazach z 11 marca można zobaczyć ogniska pożarów w południowej części miasta, wśród budynków cywilnych.

Ogniska pożarów w południowej części miasta Czernihów (11 marca 2022) i porównanie do stanu sprzed konfliktu (24 lutego) na zakresie podczerwonym / Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

Na północ od Kijowa, w regionie elektrowni w Czarnobylu, w “zakazanej strefie” na obrazie z 11 marca 2022 można zobaczyć pożar. Rozdzielczość zdjęć z satelity Sentinel-2 jest zbyt mała, by ustalić przyczynę tego pożaru, ale w tym regionie jak na razie raczej nie panuje susza, gdyż w otoczeniu są miejsca przykryte śniegiem. Z pewnością jednak działania wojenne Rosji nie pozwalają na walkę z tym pożarem.

Wycinek “strefy zakazanej” wokół elektrowni w Czarnobylu (która jest w górnym prawym rogu tej animacji). W środkowej części animacji na obrazie z 11 marca 2022 widać pożar. / Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska
Zbliżenie na pożar, który rozprzestrzeniał się 11 marca 2022 w “zakazanej strefie” wokół elektrowni w Czarnobylu (zakres podczerwony) / Credits – Credits – Copernicus, Sentinel Hub, Komisja Europejska

Warto tu dodać, że nadal brak zdjęć w paśmie widzialnym z terenów Charkowa. W tamtym regionie od 24 lutego było dużo chmur (lub pełne zachmurzenie). Podobnie z miastem Mariupol, znajdującym się u brzegu Morza Azowskiego.

Dzięki satelitom mamy możliwość weryfikacji często nieprawdziwych i propagandowych twierdzeń ze strony Rosji. Jest to także ważne dodatkowe źródło informacji dla wojsk ukraińskich, mogących dzięki temu lepiej wykorzystać swoje siły zbrojne.

Jednocześnie jest to ważny sygnał, że Polska potrzebuje własnych satelitów obserwacji Ziemi. Po wielu latach braku decyzji wreszcie realizuje się pierwszy taki projekt odpowiadający na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego. Jest nim projekt PIAST (Polish ImAging SaTellites).

(PFA, S-H)

Comments are closed.