Bliskie przeloty 2020 VR1, 2020 VP1 i 2020 VO1

0

Szóstego, dziewiątego i jedenastego listopada doszło do trzech bliskich przelotów obiektów o oznaczeniach 2020 VR1, 2020 VP1 i 2020 VO1.

Planetoida oznaczeniu 2020 VO1 zbliżyła się do Ziemi 6 listopada na minimalną odległość około 173 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,45 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 6 listopada około 23:30 CET. Średnica 2020 VO1 szacowana jest na około 11 metrów.

Dziewiątego listopada w pobliżu Ziemi przeleciała planetoida o oznaczeniu VR1. Minimalna odległość podczas zbliżenia wyniosła około 381 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,99 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 9 listopada około 19:00 CET. Średnica 2020 VR1 szacowana jest na około 10 metrów.

Wreszcie, 11 listopada nastąpił bliski przelot planetoidy o oznaczeniu 2020 VP1. Minimalna odległość podczas zbliżenia wyniosła około 185 tysięcy kilometrów, co odpowiada 0,48 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 11 listopada około 08:00 CET. Średnica 2020 VP1 szacowana jest na około 13 metrów.

Jest to 88, 89 i 90 (wykryty) bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2020 roku. Z roku na rok ilość odkryć rośnie: w 2019 roku odkryć było 80, w 2018 roku odkryć było ich 73, w 2017 roku – 53, w 2016 roku – 45, w 2015 roku – 24, zaś w 2014 roku – 31. W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, rzędu zaledwie kilku metrów średnicy – co jeszcze pięć lat temu było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.

(HT, WT)

Comments are closed.