Grupa plam 2759

0

Trzydziestego marca na widocznej z Ziemi tarczy Słońca pojawiła się nowa grupa plam. Ten obszar aktywny ma polaryzację nowego cyklu słonecznego.

Cykl aktywności słonecznej charakteryzuje się odpowiednią “kolejnością” polaryzacji pola magnetycznego obszarów aktywnych. Ta polaryzacja zamienia się w każdym kolejnym cyklu. Aktualnie (24. cykl aktywności słonecznej) polaryzacja jest następująca: N (północ) za S (południe) dla półkuli północnej i S (południe) za N (północ) na półkuli południowej względem ruchu obrotowego Słońca. W poprzednim cyklu polaryzacja była odwrotna i w następnym cyklu również będzie odwrotna.

Pod koniec cyklu aktywności słonecznej mogą się pojawiać pierwsze obszary aktywne z nowego cyklu. Te obszary pojawiają się z dala od równika słonecznego. Natomiast w pobliżu równika wciąż pojawiają się obszary, które są z aktualnego cyklu. Taka sytuacja nastąpiła już ponad dwa lata temu: 28 sierpnia i 10 września 2017 roku. W przypadku 28 sierpnia 2017 przez kilka godzin na tarczy słonecznej w obszarze z dala od równika pojawiła się mała pojedyncza plama słoneczna. Z kolei 10 września 2017 pojawiły się dwie małe plamy, które również zniknęły po kilku godzinach.

Na początku listopada 2019 pojawiła się grupa plam po południowej stronie Słońca. Grupa utrzymała się na tyle długo, by otrzymać oficjalny numer – 2750. Następnie, dwudziestego trzeciego grudnia 2019 na południowej półkuli słonecznej pojawiła się nowa plama słoneczna – o polaryzacji nadchodzącego cyklu. Dzień później pojawiła się druga grupa plam nowego cyklu słonecznego. Plamy otrzymały numery 2753 i 2754. Na początku stycznia 2020 na Słońcu obserwowaliśmy kolejne grupy plam o polaryzacji z nowego cyklu. Plamy otrzymały numery 2755 i 2756.

Niestety, przez większość lutego oraz marca aktywność słoneczna pozostała na niskim poziomie – zanotowano jedynie dwie grupy plam, które bardzo szybko zniknęły. Grupa 2757 należała do 24 cyklu aktywności, zaś grupa o oznaczeniu 2758 – do nadchodzącego cyklu słonecznego.

Wygląd tarczy słonecznej na zakresie ultrafioletu w dniu 2 kwietnia 2020 / Credits - NASA, SDO
Wygląd tarczy słonecznej na zakresie ultrafioletu w dniu 2 kwietnia 2020 / Credits – NASA, SDO

Trzydziestego marca przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej pojawił się nowy obszar o polaryzacji z nowego cyklu. Dzień później ten obszar otrzymał oznaczenie 2759. Jest to stosunkowo rozbudowany obszar (jak na okres minimum aktywności słonecznej). Prawdopodobnie ten obszar się będzie rozwijać w kolejnych dniach – warto monitorować jego kształt i aktywność!

Rozwój grupy 2759 w dniu 1 kwietnia 2020 / Credits – NASA, SDO

Słaby cykl słoneczny?

Jak aktywny będzie 25. cykl słoneczny? Na początku grudnia 2019 pojawiła się nowa prognoza aktywności słonecznej. Wg tej prognozy minimum powinno nastąpić w kwietniu 2020 roku (plus minus 6 miesięcy). Oznacza to, że jest możliwe, że już w tej chwili Słońce “przekracza” minimum swojej aktywności pomiędzy 24 a 25 cyklem aktywności.

Maksimum 25 cyklu jest prognozowane na lipiec 2025 roku. Naukowcy uważają, że maksimum nadchodzącego cyklu będzie podobne do kończącego się właśnie cyklu i jednocześnie znacznie niższe niż większość cyklów z XX wieku. Warto tu jednak zaznaczyć, że prognozowanie wielkości oraz terminu maksimum cyklu słonecznego wciąż jest obarczone dużą niepewnością, choć wyraźne postępy w tej dziedzinie heliofizyki nastąpiły podczas poprzedniego minimum i na początku 24 cyklu. Niemniej jednak nadal jest dość prawdopodobne, że 25 cykl będzie mieć inny kształt oraz czas trwania niż jest to obecnie prognozowane.

Aktywność słoneczna jest komentowana w dziale na Polskim Forum Astronautycznym.

(NASA, PFA)

Comments are closed.