Dwie grupy plam 25. cyklu

0

Dwudziestego trzeciego grudnia na południowej półkuli słonecznej pojawiła się nowa plama słoneczna – o polaryzacji nadchodzącego cyklu. Dzień później pojawiła się druga grupa plam nowego cyklu słonecznego. Plamy otrzymały numery 2753 i 2754.

Cykl aktywności słonecznej charakteryzuje się odpowiednią “kolejnością” polaryzacji pola magnetycznego obszarów aktywnych. Ta polaryzacja zamienia się w każdym kolejnym cyklu. Aktualnie (24. cykl aktywności słonecznej) polaryzacja jest następująca: N (północ) za S (południe) dla półkuli północnej i S (południe) za N (północ) na półkuli południowej względem ruchu obrotowego Słońca. W poprzednim cyklu polaryzacja była odwrotna i w następnym cyklu również będzie odwrotna.

Pod koniec cyklu aktywności słonecznej mogą się pojawiać pierwsze obszary aktywne z nowego cyklu. Te obszary pojawiają się z dala od równika słonecznego. Natomiast w pobliżu równika wciąż pojawiają się obszary, które są z aktualnego cyklu. Taka sytuacja nastąpiła już ponad dwa lata temu: 28 sierpnia i 10 września 2017 roku. W przypadku 28 sierpnia 2017 przez kilka godzin na tarczy słonecznej w obszarze z dala od równika pojawiła się mała pojedyncza plama słoneczna. Z kolei 10 września 2017 pojawiły się dwie małe plamy, które również zniknęły po kilku godzinach.

Na początku listopada 2019 pojawiła się grupa plam po południowej stronie Słońca. Grupa utrzymała się na tyle długo, by otrzymać oficjalny numer – 2750.

Kolejna plama o polaryzacji z nowego cyklu pojawiła się 23 grudnia 2019 roku. Obszar pojawił się na południowej półkuli Słońca. W ciągu kilkunastu godzin obszar się rozbudował i stworzył kilka małych plam słonecznych. Dzień później plamy nadal były widoczne na tarczy słonecznej – jak na razie jest to najdłuższy okres utrzymania się plam słonecznych nowego cyklu podczas aktualnego minimum aktywności słonecznej. Ta grupa plam otrzymała numer 2753.

Dzień później pojawiła się kolejna grupa plam słonecznych należąca do nowego cyklu słonecznego. Tym razem obszar pojawił się na północnej półkuli Słońca. Jest to pierwsza sytuacja w aktualnym minimum, w której dwa obszary należące do nowego cyklu słonecznego są jednocześnie widoczne na tarczy naszej Dziennej Gwiazdy. Ta grupa otrzymała numer 2754.

Magnetogram tarczy słonecznej – 23 i 24 grudnia 2019 / Credits – NASA, SDO
Rozwój dwóch grup plam słonecznych – 23-25 grudnia 2019/ Credits – NASA, SDO

Słaby cykl słoneczny?

Jak aktywny będzie 25. cykl słoneczny? Na początku grudnia pojawiła się nowa prognoza aktywności słonecznej. Wg tej prognozy minimum powinno nastąpić w kwietniu 2020 roku (plus minus 6 miesięcy). Oznacza to, że jest możliwe, że już w tej chwili Słońce “przekracza” minimum swojej aktywności pomiędzy 24 a 25 cyklem aktywności.

Prognoza 25 cyklu aktywności słonecznej (z początku grudnia 2019) / Credits – NASA

Maksimum 25 cyklu jest prognozowane na lipiec 2025 roku. Naukowcy uważają, że maksimum nadchodzącego cyklu będzie podobne do kończącego się właśnie cyklu i jednocześnie znacznie niższe niż większość cyklów z XX wieku. Warto tu jednak zaznaczyć, że prognozowanie wielkości oraz terminu maksimum cyklu słonecznego wciąż jest obarczone dużą niepewnością, choć wyraźne postępy w tej dziedzinie heliofizyki nastąpiły podczas poprzedniego minimum i na początku 24 cyklu. Niemniej jednak nadal jest dość prawdopodobne, że 25 cykl będzie mieć inny kształt oraz czas trwania niż jest to obecnie prognozowane.

Aktywność słoneczna jest komentowana w dziale na Polskim Forum Astronautycznym.

(NASA, PFA)

Comments are closed.