Spór przy wyborze Prezesa POLSA

9

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy duże zamieszanie wokół wyboru Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2019 r. powierzył panu Michałowi Szaniawskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Decyzja związana była ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa PAK, dr hab. Grzegorza Bronę. Michał Szaniawski miał pełnić obowiązki Prezesa PAK przez okres 3 miesięcy, do czasu powołania prezesa agencji.

Do 16 maja 2019 trwał nabór na Prezesa POLSA. Z dostępnych informacji wynika, że zgłosiło się kilka osób, każda z nich w pewien sposób związana z polskim sektorem kosmicznym. Z dostępnych informacji wynikało także, że jednym z kandydatów na Prezesa był Pan Michał Szaniawski.

W czerwcu pojawiły się medialne doniesienia, że nastąpił konflikt pomiędzy pełniącym obowiązki Prezesa a Wiceprezesem tej Agencji. Nie wiadomo, czy ten konflikt został zażegnany w kolejnych miesiącach.

Następnie, 15 lipca 2019 na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się dokument o wynikach naboru na stanowisko Prezesa POLSA. W tym dokumencie można było przeczytać o wyłonionych kandydatów, jednakże bez końcowej selekcji. Oznaczało to, że ten nabór zakończył się bez ostatecznego wyboru. Wśród wyłonionych “finalistów” nie znalazł się Michał Szaniawski.

Kilka dni później, 19 lipca 2019 weszła w życie nowa ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej. Na mocy tej ustawy zmienił się organ nadzorujący POLSA. Tym noowym organem nadzorującym stało się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Doprecyzowaniu uległy także zapisy o kompetencjach Prezesa i Wiceprezesa tej Agencji oraz powoływaniu i odwoływaniu tych osób. Zmienione zostaną także zasady zatrudniania pracowników POLSA i zasady funkcjonowania Rady tej Agencji.

Pod koniec lipca został wznowiony konkurs. Termin zgłoszeń w tym konkursie upłynął 16 sierpnia. W tym konkursie wybrano Michała Szaniawskiego na Prezesa POLSA.

W drugim tygodniu września pojawiła się seria artykułów w mediach ogólnopaństwowych jak i regionalnych krytykujących aktualną sytuację w Polskiej Agencji Kosmicznej. Wg tych doniesień wybór Michała Szaniawskiego na Prezesa POLSA mógł z kilku przyczyn być nieprawidłowy. Wymieniane były w tych artykułach m.in. wymogi formalne, w tym brak wymaganych czterech lat stażu pracy w sektorze nauki lub przemysłu lub administracji. Ponadto, wymieniane były także względy kompetencyjne. Podsumowując, pojawiła się teza, że Pan Michał Szaniawski został wybrany nie ze względu na swoje powiązanie z polską branżą kosmiczną, a z uwagi na swoje dobre relacje z MPiT.

W odpowiedzi Ministerstwo opublikowało 13 września sprostowanie dotyczące wyboru Prezesa POLSA. To sprostowanie (dostępne pod tym linkiem) nawiązuje przede wszystkim do tego wyboru oraz “oskarżenia”, że nowa ustawa o Agencji była “pisana pod konkretną osobę”. MPiT informuje, że prace nad tą ustawą rozpoczęły się już kilka lat temu*, zaś kompetencje Prezesa POLSA miały być doprecyzowane na bardziej menedżerskie.

Z dostępnych informacji wynika, że w tle tego sporu jest także skarga, która została przesłana do Premiera oraz trzech ministrów w związku z wyborem Pana Michała Szaniawskiego na prezesa POLSA. Skargę wystosował jeden z kontrkandydatów. Pojawiła się także informacja, że złożone zostało doniesienie do prokuratury.

Wiele wskazuje na to, że spór dotyczący wyboru Pana Michała Szaniawskiego prędko się nie zakończy. Z pewnością obecny spór nie wpłynie pozytywnie na wizerunek Polskiej Agencji Kosmicznej. Środowisko kosmiczne liczy zaś na wybór odpowiedniej osoby, która będzie sprawnie zarządzać tą Agencją przez kolejne lata, wspierając tym samym rozwój tej branży w Polsce.

(MPiT, KPRM, Tw, A-P, K)

*Warto tu dodać, że jedną z ważniejszych zmian tej znowelizowanej ustawy miało być przeniesienie siedziby Agencji z Gdańska do Warszawy. Ostatecznie jednak Gdańsk pozostał siedzibą POLSA, zaś w Warszawie znajduje się oddział terenowy.

9 komentarzy

 1. W oficjalnym życiorysie nowego prezesa podano, że “odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST)”.
  Przyznam, że nigdy wcześniej o takim programie wsparcia sektora technologii kosmicznych nie słyszałem, ale od czego google? Faktycznie, jest dokument Agencji Rozwoju Przemysłu pod takim tytułem. Aż 86 stron tekstu, z wieloma ilustracjami. Gorzej z zawartością merytoryczną… Prawie 3/4 to ogólne opisy sektora kosmicznego na świecie i w Polsce, opisy wybranych firm, przykłady różnych wynalazków itp. “Konkretne” działania koncentrują się na informacji i promocji, ale i tu większość nie jest zrealizowana. Zresztą niech każdy sam przeczyta i oceni, co faktycznie zostało zrobione – według mojej wiedzy większość działań pozostała na papierze…
  http://big-science.pl/wp-content/uploads/Kompleksowy-program-wsparcia-sektora-technologii-kosmicznych-w-Polsce-A….pdf
  Drugie osiągnięcie to przystąpienie do Konsorcjum UE SST. Może ktoś lepiej zorientowany powie, jakie konkretne korzyści z tego wynikają dla polskiego sektora kosmicznego? Konkretne czyli kontrakty, projekty, wsparcie finansowe dla polskich firm i instytutów, a nie konferencje i promocja w mediach? Nie PR ale twarde fakty?

  • Krzysztof Kanawka on

   Panie Romanie – prosiłbym podać jeszcze raz link – zamieszczony jest “ucięty”.
   (Ewentualne prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego)

 2. Przyznam, że zupełnie nie rozumiem przedłużającej się dyskusji medialnej w tej sprawie, która tylko pogarsza wizerunek polskiego sektora kosmicznego. Kwestia jest bardzo prosta, zero-jedynkowa. Wymagania ustawy są jasne: tytuł magistra lub równorzędny i 4 lata pracy w sektorze kosmicznym. Albo kandydat je spełnia, albo nie. MPiT i Agencja powinny opublikować kopię dyplomu kandydata i koniec tematu. Podobnie ze stażem pracy – powinna być upubliczniona lista podmiotów z sektora, w których kandydat pracował. Konkretnie – daty zatrudnienia od-do, nazwa urzędu, firmy czy instytutu i najlepiej punkty z Art. 3 ustawy o PAK, określające realizowane zadania. Jasno, prosto, bez niedomówień. Każdy sam policzy, czy suma miesięcy zatrudnienia przekracza wymagane 4 lata, czy nie – i sprawa zamknięta. Uniki, wymijające odpowiedzi, niespójne wyjaśnienia tylko podsycają podejrzenia i wątpliwości.

  • Jak Pan Szaniawski nie ma dyplomu to nie ma co pokazywać. To proste. MPIT zaliczył Panu Szaniawskiemu do stażu pracy pracę w firmie Consulting Plus – 10 lat, która nie ma nic wspólnego z sektorem kosmicznym. I co z tego? Nic. Został więc Prezesem.

   Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi ?

   • Aegis Maelstrom on

    Czyli ten wybór to nawet nie ustawka, to ordynarne łamanie warunków i prawa na rympał?

    Wybory za dwa tygodnie, żeby jeszcze wyborcy czytali i nie wspierali złodziejstwa…

    • Tak, dokładnie jak Pani pisze. Widać, że panią Minister Jadwigę Emilewicz nie obowiązuje żadne polskie prawo.

     • Ktoś już pisał o tym w innym komentarzu – żadne interwencje, zawiadomienia do prokuratury, artykuły w mediach, pisanie do premiera, prezesa Kaczyńskiego i Bóg wie kogo jeszcze nic nie dadzą – decyzja o powołaniu nowego prezesa Polsa zapadła najwyraźniej już dawno temu w MPiT i nic jej nie zmieni. Przepisy prawa, wymogi ustawy, jakiekolwiek zasady czy procedury administracyjne – kto się przejmuje takimi drobiazgami, skoro trzeba załatwić stołek koledze?

 3. Cytat z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o Polsa:
  W art. 9 i 10 ustawy o PAK proponuje się wprowadzenie zmian zwiększających znaczenie doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz W SEKTORZE KOSMICZNYM (naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej) w procesie rekrutacji na stanowiska Prezesa i wiceprezesa Agencji. Ze względu na zakres zadań związanych z funkcjonowaniem PAK, jak również potrzebę kierowania grupą pracowników zasadnym jest utrzymanie wymogu co najmniej 2-letniej praktyki na stanowisku kierowniczym koniecznej do objęcia stanowiska Prezesa Agencji. Niemniej istotne jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia W SEKTORZE KOSMICZNYM (rozumianym w kontekście art. 3 ust. 1) z racji jego specyficznych uwarunkowań. Dlatego też wprowadzono nowy wymóg co najmniej 4-letniego stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym bądź administracji publicznej ZWIĄZANYM Z PRZESTRZENIĄ KOSMICZNĄ zamiast poprzedniego zapisu o co najmniej 6-letnim stażu pracy w przemyśle wysokich technologii, który miał charakter znacznie bardziej ogólny (przemysł wysokich technologii to także np. farmacja czy biotechnologia, a doświadczenie w takim obszarze nie wydaje się użyteczne w sektorze kosmicznym). W przypadku wiceprezesa wymaga się co najmniej 2 lat praktyki na stanowisku kierowniczym i 3 lat udokumentowanego stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym bądź administracji publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną. Zarówno kandydaci na Prezesa, jak i wiceprezesów muszą znać biegle język angielski oraz posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.
  Podsumowując: według nowej ustawy wymagany jest 4-letni udokumentowany staż pracy W SEKTORZE KOSMICZNYM w administracji, nauce lub biznesie, a nie ogólnie w administracji czy biznesie – musi być związek z obszarami działalności Agencji.