Gdańsk pozostaje siedzibą POLSA

3

Czternastego maja Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała, że Gdańsk pozostanie siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polska Agencja Kosmiczna (PAK, ang. POLSA, POLish Space Agency) została powołana 20 października 2014 roku w momencie podpisania przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odpowiedniej ustawy powołującej. Zainicjowanie prac nad powołaniem agencji ogłoszono na IV Forum Innowacji w Rzeszowie, czyli 1,5 roku wcześniej.

W lutym 2015 ogłoszono, że siedzibą PAK będzie Gdański Park Naukowo-Technologiczny a oficjalne otwarcie siedziby Agencji nastąpiło 10 lipca 2015 roku. Przez następne lata POLSA funkcjonowała z siedzibą w Gdańsku oraz oddziałami terenowymi w Warszawie oraz w Rzeszowie. Z czasem większość kadry Agencji znalazła się w warszawskim oddziale terenowym – w tym jej pion wojskowy.

W 2017 roku rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju od marca 2017 projekt zakładał szereg zmian w zasadach działania Agencji. Jedną ze zmian było właśnie przeniesienie siedziby POLSA do Warszawy. Uzasadniono to potrzebą ścisłej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi, a także faktem, że duża część podmiotów polskiego sektora kosmicznego skupiona jest w województwie mazowieckim.

27 listopada 2018 roku na stronie Kancelarii Premiera pojawiła się informacja, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Jednym z elementów tej nowelizacji jest przeniesienie siedziby POLSA z Gdańska do Warszawy. Gdańsk natomiast “będzie można przekształcić w oddział” – dostrzeżono odpowiednią infrastrukturę oraz zainteresowanie branżą kosmiczną w tym mieście.

Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy nastąpił 14 maja 2019. Tego dnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej. Podczas tego czytania Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz – poinformowała o decyzji pozostawienia Gdańska jako siedziby POLSA. Ta decyzja jest wynikiem rozmów z różnymi środowiskami naukowymi, a także z pomorskimi politykami.

Co więcej, Minister Emilewicz poinformowała, że Rząd wesprze jeszcze bardziej współpracę pomiędzy POLSA a Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPNT), a także trójmiejskim środowiskiem naukowym.

(POLSA, Sejm, K-R)

3 komentarze

  1. Populizm trwa w najlepsze. :/

    Wychodzona agencja. Druga podobna: stocznia w Radomiu.

  2. kosmodrom na Westerplatte? Szkoda, że tak daleko od równika jesteśmy

  3. Ja już czekam w kolejce co do wsparcia od PAK, jestem z Gdańska i ciesze się że nie jestesmy tu sami w tej branży. Dużo jest zaangażowanych ludzi, dużo planów, ambicji i chęci. Trzeba wykorzystać potencjał pomorskiego bo to tu dzieje się najwięcej a nie w stolicy, jest to zbyt stereotypowe myślenie, że gdzie Rząd tam” poważne sprawy”. tu w Gdańsku też będzie się dziać, zobaczycie