Nowelizacja ustawy o POLSA przyjęta

5

Senackie poprawki dotyczące nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej zostały przyjęte przez Sejm.

Polska Agencja Kosmiczna (PAK, ang. POLSA, POLish Space Agency) została powołana 20 października 2014 roku w momencie podpisania przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odpowiedniej ustawy powołującej. Zainicjowanie prac nad powołaniem agencji ogłoszono na IV Forum Innowacji w Rzeszowie, czyli 1,5 roku wcześniej.

W lutym 2015 ogłoszono, że siedzibą PAK będzie Gdański Park Naukowo-Technologiczny a oficjalne otwarcie siedziby Agencji nastąpiło 10 lipca 2015 roku. Przez następne lata POLSA funkcjonowała z siedzibą w Gdańsku oraz oddziałami terenowymi w Warszawie oraz w Rzeszowie. Z czasem większość kadry Agencji znalazła się w warszawskim oddziale terenowym – w tym jej pion wojskowy.

W 2017 roku rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju od marca 2017 projekt zakładał szereg zmian w zasadach działania Agencji. Jedną ze zmian było właśnie przeniesienie siedziby POLSA do Warszawy. Uzasadniono to potrzebą ścisłej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi, a także faktem, że duża część podmiotów polskiego sektora kosmicznego skupiona jest w województwie mazowieckim.

27 listopada 2018 roku na stronie Kancelarii Premiera pojawiła się informacja, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Jednym z elementów tej nowelizacji jest przeniesienie siedziby POLSA z Gdańska do Warszawy. Gdańsk natomiast “będzie można przekształcić w oddział” – dostrzeżono odpowiednią infrastrukturę oraz zainteresowanie branżą kosmiczną w tym mieście.

Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy nastąpił 14 maja 2019. Tego dnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej. Podczas tego czytania Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz – poinformowała o decyzji pozostawienia Gdańska jako siedziby POLSA. Ta decyzja jest wynikiem rozmów z różnymi środowiskami naukowymi, a także z pomorskimi politykami.

Miesiąc później odbyło się głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu. Sejm przyjął zaproponowane poprawki. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta Polski.

Znowelizowana ustawa m.in. zmienia organ nadzorujący POLSA. Nowym organem będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Doprecyzowaniu uległy także zapisy o kompetencjach Prezesa i Wiceprezesa tej Agencji oraz powoływaniu i odwoływaniu tych osób. Zmienione zostaną także zasady zatrudniania pracowników POLSA i zasady funkcjonowania Rady tej Agencji.

Co może być także ważne, zmienione zostały zasady kierowania POLSA po odwołaniu Prezesa. Jest to ważna kwestie, gdyż przez dłuższy czas POLSA była kierowana przez osobę “pełniącą obowiązki”, podczas gdy w kolejnych seriach naborów nie udawało się wyłonić nowego Prezesa. Aktualnie (od 29 marca 2019) stanowisko Prezesa jest tymczasowo obsadzone przez Pana Michała Szaniawskiego, który został powołany na tę funkcję w związku ze złożeniem rezygnacji przez poprzedniego Prezesa – Grzegorza Bronę. Do połowy maja trwał nowy nabór na Prezesa tej Agencji – wyniki powinniśmy poznać niebawem.

(GOV.PL)

5 komentarzy

 1. Lektura ostatniego artykułu w trójmiejskiej wyborczej http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24903245,przyjdzie-inkwizycja-i-zaora-gdansk-jak-prezes-polskiej-agencji.html?disableRedirects=true świadczy o dużej pewności siebie obecnego P.O. prezesa, uzasadnionej w świetle faktu, że to “pod niego” zmieniono kryteria wyboru prezesa w nowej ustawie o Polsa. Notabene z lektury różnych notek biograficznych dostępnych w sieci wynika, że nowych też nie spełnia, ale komisja konkursowa w MPiT na pewno wybierze właściwego kandydata. Swoją drogą to bardzo dziwne, że po tylu latach rządów “dobrej zmiany” w KPRM uchowali się jeszcze urzędnicy, którzy woleli zaryzykować “wkurw w ministerstwie” (copyright by Michał Szaniawski) niż podpisać poświadczenie nieprawdy w dokumentach, czyli uznać, że faworyt minister Emilewicz spełnia wymogi formalne. Szacunek, ale chyba powinni zacząć szukać sobie innej pracy, bo ministerstwo im tego nie daruje… Tak czy inaczej, mimo różnych przeszkód typu listy do premiera obstawiam, że w obecnym konkursie prezes nie zostanie wyłoniony, a następny konkurs będzie ogłoszony już po zmianie nadzoru nad agencją i wygra go namaszczona politycznie osoba. Faktem jest, że wielu znanych mi fachowców z sektora kosmicznego, spełniających wszelkie kryteria i mających realną wizję rozwoju sektora w Polsce, nie zamierzało startować w konkursie, którego wyniki są i tak z góry przesądzone. Nikt nie chce podzielić losu prezesa Brony – specjalisty z sektora, który nie miał wystarczającego poparcia politycznego w ministerstwie, żeby cokolwiek zrobić, a jak doradca minister Emilewicz potrzebował stałej dobrze płatnej posady, to zmuszono go do dymisji. Nikt nie zwrócił uwagi na ciekawy zbieg okoliczności – rezygnacja prezesa Brony nastąpiła dokładnie rok po odwołaniu ze stanowiska wiceprezesa ARP pana Szaniawskiego, a standardowe kontrakty menadżerskie (przypuszczam, że taki w ARP miał prezes Szaniawski) przewidują roczny tzw. “zakaz konkurencji”. Oczywiście to zupełnie przypadkowo tak wyszło…
  Ciekawe, czy odważycie się opublikować ten komentarz? Wrzucam go równocześnie na Space24.pl pod artykuł o naborze na prezesa i idę o zakład, że tamtejsza cenzura go nie puści…

  • Krzysztof Kanawka on

   Komentarz został opublikowany. Sprawa Polskiej Agencji Kosmicznej jest dla nas bardzo ważna i staramy się monitorować wszystkie wydarzenia z nią związane.

 2. ‘Bardzo ciekawe’ jak powiedział lekarz oglądając nowotwór. Pamiętam jak się zastanawiałem pod artykułem o rezygnacji ze stanowiska Grzegorza Brony co go ‘skłoniło’ do rezygnacji. Teraz się można domyślić.

  • Krzysztof Kanawka on

   Potwierdzam – bardzo ciekawy. Duża część społeczności kosmicznej w Polsce jest już po lekturze tego artykułu.