ExoMars 2022?

1

Pojawiły się informacje, że europejska misja łazika ExoMars zostanie opóźniona o kolejne dwa lata.

W 2016 roku misja europejskiego łazika ExoMars została opóźniona z 2018 do 2020 roku. Aż do połowy 2019 roku wydawało się, że ta nowa data startu zostanie dotrzymana. Pod koniec maja 2019 w ośrodku ESA w Szwecji o nazwie Esrange Space Center odbył się test spadochronów do misji ExoMars. Celem tego testu było sprawdzenie całościowego systemu spadochronów. Do tego celu wykorzystano balon wysokościowy i zrzutu z wysokości 29 km. Test nie był udany – dwa z trzech spadochronów uległy rozerwaniu.

Sekwencja otwierania spadochronów dla tej misji ExoMars zakłada wykorzystanie trzech spadochronów: małego spadochronu (“pilot parachute”), otwieranego jako pierwszego oraz dwóch głównych spadochronów. Zanim następny spadochron zostanie otwarty, następuje odrzucenie poprzedniego spadochronu.

Z dostępnych informacji wynika, że w drugim tygodniu sierpnia doszło do kolejnego testu systemu spadochronów ExoMars. Wg nieoficjalnych źródeł ten test był także nieudany. Z uwagi na bardzo napięty grafik prac nad łazikiem ExoMars ten nieudany test oznacza, że praktycznie niemożliwe będzie przeprowadzenie misji w 2020 roku. Oznacza to opóźnienie startu do następnego okienka startowego ku Czerwonej Planecie – czyli do 2022 roku.

Warto tu dodać, że głównym ograniczeniem technicznym wyboru miejsca na lądowanie misji ExoMars jest wymóg, aby miejsce lądowania było na odpowiednio niskiej wysokości, aby gruba atmosfera umożliwiła wyhamowanie sondy opadającej na spadochronie. Pełen proces lądowania – od wejścia w atmosferę aż do zatrzymania się na powierzchni Marsa – ma trwać około 6 minut.

(Rsw)

Jeden komentarz