Po hackatonie Pomeranian EOvation (12-13.01.2018)

0

Z piątku na sobotę w Gdańsku odbył się warsztat z wykorzystaniem danych satelitarnych Pomeranian EOvation. Był to już drugi gdański hackaton projektu EOClimLab.

Od listopada 2016 roku w Polsce, Czechach i Rumunii na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) realizowany jest projekt EOClimLab. Jego celem jest wykorzystanie danych satelitarnych dla lepszego albo nowego spojrzenia na tematykę zmian klimatycznych. Część projektu jest realizowana m.in. w ramach hackatonów o nazwie EOvation, czyli spotkań programistów, inżynierów oraz specjalistów z innych dziedzin (także humanistycznych), którzy wspólnie w krótkim czasie tworzą wstępny koncept aplikacji.

Pomorski hackaton

Pomeranian EOvation odbył się z piątku na sobotę, 12-13 stycznia na terenie Inkubatora Starter w Gdańsku. Trwający dobę warsztat poświęcony był wykorzystaniu danych satelitarnych w kwestiach dotykających region pomorski w kontekście skutków zmian klimatycznych.

Prace zespołów były wykonywane przy wsparciu ekspertów z naukowych, technicznych oraz kręgów biznesowo-inwestorskich. Dla uczestników stworzono kilka zagadnień do wyboru dotyczących m.in oszacowania efektów wichur, podnoszenia się poziomu wody na Żuławach, czy wpływu ocieplającego się klimatu na sektor turystyki. W ramach Pomeranian EOvation pracowało pięć zespołów.

Wyniki warsztatów

Zespoły prezentują swoje pomysły przed Jury / Maciej Roszkowski

Po 24 godzinach intensywnych prac, w sobotę po południu zespoły zaprezentowały swoje wyniki przed jury. Wszystkie zaprezentowały wyniki użycia danych satelitarnych dla swoich rozwiązań, a jeden stworzył nawet działającą makietę liczącej turystów bramy.

Najlepszy zespół, Greeny, składający się głównie z licealistów z Gdyni zaproponował rozwiązanie ukazujące najbardziej korzystne miejsca dla rozwoju energii wiatrowej i słonecznej. Klikając na poszczególne zdjęcie na mapie, odbiorca aplikacji mógłby zobaczyć, jak szybko zwróci mu się inwestycja w energię odnawialną.

Zespół Greeny przy pracy / Maciej Roszkowski

Drugie miejsce zostało przyznane zespołowi Drzazga, który zaprezentował rozwiązanie zliczenia oraz oceny wartości drzew w miejscach, w których – tak jak w Rytlu – przeszły huragany.

Trzecie miejsce otrzymał projekt RISA, który przedstawił rozwiązanie liczące i analizujące liczbę turystów na plażach. System informowałby o mniej i bardziej zagęszczonych miejscach i warunkach pogodowych, jak również sugerowałby turystom restauracje nie obłożone przez bardzo duże ilości klientów.

Czwarte miejsce ex equo otrzymały KPK oraz Wind Chill za dwie wizję systemu określającego czynnik atrakcyjności turystycznej wybranego terenu.

Główną nagrodą dla Greeny był voucher na 2000 EUR na zakup komercyjnych danych satelitarnych. Wszystkie zespoły otrzymają również czas do wykorzystania do dalszej pracy z biznesowymi ekspertami, RISA otrzyma bilety na wyjazd do Szwecji z biurem Stena Line a zespół Drzazga dostęp do przestrzeni biurowej w Inkubatorze Starter. W ramach czwartego miejsca – dla zespołów KPK oraz Wind Chill przyznane zostały zestawy czujników jakości powietrza i wilgotności do Raspberry Pi.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez firmę Blue Dot Solutions we wsparciu funduszu Black Pearls VC, Inkubatora Starter, z patronatem medialnym portalu Kosmonauta.net

Kolejne hackatony

Następny warsztat programistyczny w ramach projektu EOClimLab w Gdańsku odbędzie się w marcu. Tym razem tematyką główną będzie wykorzystanie danych obserwacji Ziemi dla regionu morza bałtyckiego.

W skład konsorcjum projektu EOCLimLab z Polski wchodzą firmy: Omnilogy, Blue Dot Solutions, Orange, Integrated Solutions oraz Kapitech. Po stronie czeskiej są to Czech Invest i SpaceSystems Czech, a po stronie rumuńskiej znajduje się trzech partnerów: Arobs Transilvania Software, Aries Transilvania oraz Indeco Soft.

Comments are closed.