Istnieje więcej dużych, odległych komet

0

Na podstawie danych z WISE ustalono, że istnieje ponad siedem razy więcej długookresowych komet niż wcześniej sądzono.

Powszechnie wiadomo, że komety których obrót wokół Słońca trwa więcej niż 200 lat są trudne do zbadania. Dzieję się tak ponieważ większość czasu spędzają one z dala od Układu Słonecznego, wiele z nich nigdy nie zbliży się do Słońca w czasie trwania przeciętnego życia ludzkiego. Te które zmierzają do wewnątrz Obłoku Oorta, czyli grupy lodowych ciał mających swój początek około 300 bilionów kilometrów od Słońca, mogą mieć okresu obiegu wokół Słońca rzędu tysięcy lub nawet milionów lat.

Rezultaty WISE

WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) który skanuje całe niebo w zakresie fal podczerwonych, dostarczył nowych informacji o tych obiektach. Z ich pomocą naukowcy ustalili, że istnieje ponad siedem razy więcej komet długookresowych o wielkości przynajmniej jednego kilometra niż wcześniej sądzono. Odkryli również, że komety o długim okresie są średnio dwukrotnie większe niż komety “rodziny Jowisza”, których orbity są kształtowane przez pole grawitacyjne tej planety i których czas obiegu wokół Słońca jest mniejszy niż 20 lat.

Kometa Catalina (C/2013 US10). Źródło: José J. Chambó

Kometa Catalina (C/2013 US10). Źródło: José J. Chambó

Naukowcy również zaobserwowali, że w ciągu ośmiu miesięcy, w okolicy Słońca pojawiło od 3 do 5 razy więcej długookresowych komet niż przewidywano.

“Liczba komet mówi o ilości materiału pozostawionego po powstaniu Układu Słonecznego” – powiedział James Bauer, główny autor badania, a obecnie profesor badań na Uniwersytecie Maryland w College Park. “Teraz wiemy, że istnieje więcej niż myśleliśmy stosunkowo dużych kawałków starożytnego materiału pochodzącego z Obłoku Oorta”.

Obłok Oorta jest zbyt odległy by można byłoby go obserwować przez obecne teleskopy. Uważa się, że jest to sferyczny rozkład małych lodowych ciał na najbardziej zewnętrznym brzegu Układu Słonecznego. Gęstość komet w niej jest niska, więc prawdopodobieństwo wystąpienia w niej kolizji komet jest małe. Długoletnie komety, które obserwuje WISE prawdopodobnie wyrzucono z Obłoku Oorta miliony lat temu. Obserwacje zostały przeprowadzone podczas misji podstawowej WISE, zanim została przemianowana na NEOWISE i reaktywowana w celu badania obiektów bliskich Ziemi (NEO).

“Nasze badania rzadko spotykają się z obiektami wyrzucanymi z Obłoku Oorta” – powiedziała Amy Mainzer, współautorka badania z NASA Jet Propulsion Laboratory z Pasadeni w Kalifornii i główny naukowiec misji NEOWISE. “Są to najbardziej dziewicze przykłady tego, jak wyglądał Układ Słoneczny”.

Komety długookresowe

Astronomowie obecnie mają szersze szacunki o tym jak dużo długookresowych i Jowiszowych rodzin komet znajduję się w Układzie Słonecznym, jednak nie mają dobrego sposobu na zmierzenie wielkości komet długookresowych. Dzieje się tak ponieważ chmura gazu i pyłu, która pojawia się w obrazach, zasłania jądro komety. Jednak użycie danych z WISE, która dostarcza obrazy w podczerwieni, pozwoliło naukowcom zniwelować wpływ tego zjawiska i oszacować wielkość komet. Dane te pochodzą z obserwacji WISE z 2010 roku 95 komet jowiszowych i 56 długookresowych.

Kometa 67P obserwowana przez sondę Rosetta w dniu 7 czerwca 2015 / Credits - ESA / Rosetta / NavCam

Kometa 67P obserwowana przez sondę Rosetta w dniu 7 czerwca 2015 / Credits – ESA / Rosetta / NavCam

Wyniki umacniają teorię, że komety które przelatują w pobliżu Słońca częściej są mniejsze, niż te, które spędzają więcej czasu z dala od Słońca. Dzieje się tak ponieważ komety z rodziny Jowisza są bardziej wystawione na ciepło, które powoduje sublimację takich substancji jak woda i odrywanie innych materiałów z powierzchni komety.

“Nasze badania oznaczają, że istnieje ewolucyjna różnica pomiędzy kometami rodziny Jowisza i długookresowymi” powiedział Bauer.

Istnienie większej ilości komet długookresowych niż przewidywano sugeruje, że wiele z nich miało wpływ na planety, dostarczając lodowe materiały z zewnętrznych części Układu Słonecznego. Naukowcy dodatkowo odnaleźli skupisko na orbitach długookresowych komet które badali, sugerujące, że mogły powstać większe ciała które rozeszły się tworząc te grupy.

Wyniki będą ważne dla oceny prawdopodobieństwa wystąpienia komet mających wpływ na planety Układu Słonecznego wliczając w to Ziemię.

“Komety podróżują znacznie szybciej niż asteroidy i niektóre z nich są dużych rozmiarów” powiedziała Mainzer. “Badania takie jak te pomogą nam zdefiniować jakie ryzyko mogą stanowić komety długookresowe”

(NASA)

Comments are closed.