Studenci z Trójmiasta chcą zbudować satelitę

1

W Trójmieście powstanie studencki satelita w standardzie Cubesat.

Cała idea rozpoczęła się od stworzenia nowego międzyuczelnianego kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne zrzeszającego studentów trzech uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej. Studenci nowego kierunku zawiązali w marcu 2017 Koło Inżynierii Kosmicznej – SpaceCube ulokowane przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie zespół składa się z ponad 40 studentów głównie z kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Najistotniejszą cechą koła SpaceCube jest interdyscyplinarność. Członkowie koła specjalizują się w różnych dziedzinach, m.in. w automatyce, elektronice, geodezji, mechanice, nanotechnologii, nawigacji oraz programowaniu.

Przyszłe kadry

Studenci koła SpaceCube

Misją koła jest szkolenie kadry przemysłu kosmicznego poprzez realizację projektów wykraczających poza zakres studiów oraz rozwój polskich technologii kosmicznych w ramach własnych działań. Członkowie koła chcą również brać czynny udział w poszerzaniu wiedzy innych studentów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów poprzez organizację warsztatów i prelekcji. Debiutem w tym obszarze był udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

Pierwszym dużym projektem studentów chcących urzeczywistnić swoje marzenia, jest umieszczenie
nanosatelity w standardzie CubeSat na niskiej orbicie okołoziemskiej i przeprowadzenie tam autorskiego eksperymentu. Jest to niewątpliwie wielkie przedsięwzięcie, które pozwoli uczniom trójmiejskich uczelni polepszyć zdobyte dotąd umiejętności, jaki i nabyć nowe. Obecnie projekt znajduje się na etapie definicji.

Satelity studenckie

Pierwszym polskim satelitą był PW-Sat 1, zrealizowany przez studentów Politechniki Warszawskiej ze wsparciem Centrum Badań Kosmicznych PAN. Obecnie wielu studentów pracujących przy tym projekcie od lat pracuje w różnych instytucjach i firmach związanych z krajowym sektorem kosmicznym.

Obecnie kończone są prace przy PW-Sacie 2, który w 2018 roku poleci na rakiecie Falcon 9.

Więcej o trójmiejskim kole SpaceCube można znaleźć na fanpage na Facebooku.

(SpaceCube)

Jeden komentarz