Polskie stoisko na Paris Space Week

1

20 firm i instytucji polskiego sektora kosmicznego uczestniczy w trwającym właśnie Paris Space Week.

8 marca rozpoczął się Paris Space Week – jedna z najważniejszych imprez branży kosmicznej w Europie. Polska Agencja Kosmiczna (PAK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) zorganizowały na imprezie stoisko, na którym jest promowany potencjał krajowego sektora kosmicznego. Udział w wydarzeniu biorą przedstawiciele około 20 polskich firm i jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w działalność kosmiczną.

Polskie stoisko pod hasłem „Polish Space Sector” zlokalizowane jest w części wystawienniczej Space Industry. Przedstawiciele PAK, ARP i ZPSK udzielają na nim informacji o osiągnięciach i potencjale polskich podmiotów. Rozdawane są materiały prezentujące ofertę przedsiębiorstw i instytucji polskiego sektora kosmicznego, a krajowe podmioty wykorzystują stoisko do nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów z potencjalnymi partnerami europejskimi.

Paris Space Week, który w tym roku odbywa się w dniach 8-9 marca 2017 r., jest międzynarodowym forum spotkań biznesowych poświęconych projektom z zakresu produkcji systemów satelitarnych, rozwoju technologii kosmicznych, systemów wynoszenia oraz zintegrowanych technik satelitarnych. Uczestniczą w nim przedstawiciele przemysłu, instytutów badawczo-naukowych i agencji kosmicznych z całego świata, w tym m. in. USA, Chin i Japonii. W tym roku około 400 wystawców prezentuje swoją ofertę w podziale na 3 grupy tematyczne: Space Industry, Space Applications i Space R&D.

Udział w Paris Space Week jest dla naszych firm doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów i podjęcia rozmów z potencjalnymi partnerami. Udało nam się wynegocjować konkurencyjną stawkę opłaty rejestracyjnej dla krajowych podmiotów, dzięki czemu w tegorocznej edycji tej prestiżowej imprezy biorą udział przedstawiciele około 20 firm i instytucji polskiego sektora kosmicznego. – mówi dr Marta Wachowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

W wydarzeniu uczestniczą m.in. reprezentanci takich podmiotów, jak: NEWIND, PIAP Space, Solaris Optics S.A., Asseco Poland S.A., ProGea 4D Ltd., Hertz Systems Ltd Sp. z o.o., Astri Polska Sp. z o.o., SatRevolution S.A., EMBEDDED-ARCH, Pragmatists, Wasat, EC Test Systems, Mobica, ITTI, Creotech Instruments S.A., N7 Mobile Sp. z o.o. czy Outsourcing Partner Sp. z o.o.

Organizatorami polskiego stoiska są: Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. To kolejne wydarzenie promujące polski sektor kosmiczny realizowane przez tych partnerów –  we wrześniu 2016 r. PAK, ARP i ZPSK zorganizowały wspólnie polskie stoisko podczas Industry Space Days w ESA ESTEC w Noordwijk w Holandii.

Wspieranie przedsiębiorców krajowego sektora kosmicznego jest jednym z głównych obszarów aktywności Polskiej Agencji Kosmicznej. W ramach tych działań PAK pracuje nad rozwojem partnerstwa polskich podmiotów przemysłowych i badawczych w wybranych dziedzinach działalności kosmicznej organizując spotkania grup roboczych i spotkania informacyjne dotyczące stanu rozwoju domen technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Agencja ułatwia kontakty polskich podmiotów z najważniejszymi międzynarodowymi instytucjami i firmami branży kosmicznej inicjując spotkania z przedstawicielami ESA, KE i innych instytucji związanych z europejskim sektorem kosmicznym, organizując dla przedsiębiorców zagraniczne wizyty studyjne oraz dbając o polski udział w najważniejszym imprezach sektora kosmicznego. Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach PAK wdrożyła program „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego”, w ramach którego skorzystali oni ze 100 godzin bezpłatnych konsultacji eksperckich dotyczących zagadnień technologicznych, prawnych i finansowych związanych z udziałem w konkursach organizowanych przez ESA. Agencja podjęła też działania związane ze stworzeniem w Polsce inkubatora przedsiębiorczości ESA BIC dla młodych firmy i start-upów chcących rozwinąć swoją działalność w obszarze technologii satelitarnych i technik kosmicznych.

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna jako rządowa agencja wykonawcza uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych. Najważniejsze zadania Agencji dotyczą 5 obszarów: koordynowania aktywności polskiego sektora kosmicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, reprezentowania Polski w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego, wspierania krajowych projektów naukowych i biznesowych związanych z technologiami kosmicznymi, jak również działania na rzecz szerszego wykorzystania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej oraz wzrostu potencjału obronnego kraju.

Jeden komentarz