POLSA: nowy konkurs na stanowisko Prezesa

2

Do 23 stycznia trwa drugi konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwszy konkurs na nowego Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) zakończył się bez rozstrzygnięcia. Wkrótce potem na stronach Biuletynu Informacji Publicznej POLSA pojawiło się nowe ogłoszenie o naborze na stanowiska Prezesa tej agencji. Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia 2017.

O stanowisko może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Poza tym, kandydat powinien znać angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Dodatkowe wymagania to obywatelstwo polskie, niekaralność i pełnia praw publicznych.

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku Prezesa POLSA trwa od 7 października, kiedy to pracę zakończył prof. Marek Banaszkiewicz.

Nowy prezes zostanie wybrany na pięcioletnią kadencję. Więcej informacji o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) POLSA:
http://pak.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/2674_ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-prezesa-polskiej-agencji-kosmicznej.html

(BIP POLSA)

2 komentarze

  1. Trochę dziwne ze “branżowy” portal nie zauważył wizyty Dyrektora Generalnego ESA w Polsce, o której sporo pisały nawet media zupełnie nie związane z tematem…

    • Krzysztof Kanawka on

      Artykuł jest u nas w kolejce… Byliśmy na wydarzeniu, a nawet jako jedyni zadaliśmy pytanie skierowane bezpośrednio do Dyrektora ESA.