Podpisanie umowy dot. Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych

1

Konsorcjum, którego liderem jest firma Blue Dot Solutions, opracuje studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej.

Studium będzie zawierać analizę kierunków i możliwości rozwoju technik i technologii kosmicznych w obszarze militarnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, społecznym i prawnym w perspektywie najbliższych 5, 10 i 15 lat. Umowa zlecająca wykonanie studium została podpisana dnia 11 października 2016 r. przez Pułkownika Mieczysława Lepionkę, Dyrektora Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Macieja Mickiewicza, Wiceprezesa Blue Dot Solutions. Studium powinno być gotowe pod koniec lutego 2017 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podpisanie umowy / Mat. własne POLSA

Studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych będzie opracowaniem najszerszym tematycznie spośród studiów wykonalności dotychczas zleconych przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA). Celem jego realizacji jest analiza trendów oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju technik i technologii kosmicznych w dziedzinach: łączności i nawigacji satelitarnej, obserwacji Ziemi i przestrzeni kosmicznej, systemów autonomicznych i robotyki kosmicznej, eksploracji kosmosu poprzez loty załogowe i bezzałogowe, napędów i paliw kosmicznych, technik wynoszenia satelitów oraz biotechnologii i mikrobiologii kosmicznej. Opracowanie ma również zawierać ocenę potencjału polskich podmiotów w kontekście możliwości ich włączania w rozwój przyszłościowych technologii i technik kosmicznych i satelitarnych, jak również sugestie dotyczące opracowania koniecznych rozwiązań prawnych w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Mat. własne POLSA

Podpisanie umowy / Mat. własne POLSA

W skład Konsorcjum, które przygotuje dla POLSA to studium, wchodzą następujące podmioty : Astri Polska sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Creotech Instruments S.A., Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. i SpaceForest sp. z o.o.. Liderem konsorcjum została gdańska firma Blue Dot Solutions Sp. z o.o..

Konkurs, w ramach którego wyłoniono wykonawcę studium, został ogłoszony 7 czerwca 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, które zostało rozesłane do 37 podmiotów, do PAK wpłynęły 3 oferty.

Polska Agencja Kosmiczna zleciła dotychczas opracowanie wstępnych studiów wykonalności 3 projektów: Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Architektury systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych oraz Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych.

POLSA, CBK oraz Blue Dot Solutions - po podpisaniu umowy / Credits - Blue Dot Solutions

POLSA, CBK oraz Blue Dot Solutions – po podpisaniu umowy / Credits – Blue Dot Solutions

Źródło: POLSA

Jeden komentarz

  1. Paradoksalnie kluczowymi zagadnieniami przyszłościowych technik i technologii kosmicznych będzie implementacja techniki sztucznej grawitacji oraz problem autonomicznego zaopatrzenia załogi obiektów kosmicznych w żywność. Bez rozwiązania tych zagadnień nie ma co marzyć o ciągłej eksploracji przestrzeni kosmicznej. Nawet podróż na Marsa w świetle dotychczasowych projektów wydaje się nierealna.