Globalizacja sektora kosmicznego

0

Ostatnio opublikowana prognoza zakłada, że do połowy przyszłej dekady ponad 20 nowych państw może rozpocząć swoją działalność w sektorze kosmicznym.

Firma Euroconsult, wyspecjalizowana w działalności konsultingowej dla sektora kosmicznego ogłosiła, że przewiduje znaczący wzrost zainteresowania w realizacji narodowych programów kosmicznych. Ponad dwadzieścia nowych państw do połowy przyszłej dekady może rozpocząć swoją działalność w sektorze kosmicznym. Jeżeli tak się stanie, to całkowita liczba państw realizujących własne programy kosmiczne wzrośnie do prawie 50.

Planowane inwestycje obejmują m.in. własne programy satelitarne. Jest to wyraźny sygnał, że satelity przynoszą bardzo wiele korzyści, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. Mowa tu także o państwach, które wydają się być mniej zasobne i zaawansowane technologicznie. Państwa takie jak Bangladesz, Laos, Bułgaria, Azerbejdżan czy Ekwador realizują już własne mniejsze i większe projekty kosmiczne, często wydając bardzo duże środki, rzędu 100 – 200 milionów dolarów na pojedyncze działania. Dzięki temu państwa te zyskują własne źródła satelitarne, które często są powiązane z telekomunikacją.

Jednym z państw, które w ostatnich latach wyraźnie zwiększyło inwestycje w sektor kosmiczny, jest Polska. Nasz kraj zbudował już własne satelity edukacyjne i naukowe, zaś w perspektywie kilku lat prawdopodobnie będzie korzystać z kilku różnych satelitów użytkowych, służących m.in. do obserwacji Ziemi, monitoringu ruchu statków, a nawet telekomunikacji.

Większa ilość państw realizujących programy kosmiczne oznacza także większą ilość firm, produktów oraz usług. Jest to bardzo dobra prognoza dla całego sektora kosmicznego, który będzie się globalnie rozwijać i stwarzać nowe komercyjne, rządowe, wojskowe i edukacyjne projekty oraz programy. Oznacza to także większą konkurencyjność, nie tylko w sensie komercyjnym, lecz także i w wyznaczaniu kierunków rozwoju krajowych programów kosmicznych.

(Euroconsult)

Comments are closed.