Pierwsze wyniki trzeciego PLIIS

0

W maju wybrano pierwsze projekty do realizacji w ramach trzeciego konkursu Polish Industry Incentive Scheme.

We wrześniu 2015 roku informowaliśmy o zbliżającym się trzecim konkursie Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS), który jest częścią “programu przejściowego” dla Polski w strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).  W ramach tego programu część polskiej składki obowiązkowej (45%) będzie przeznaczona na dedykowany konkurs na projekty dla krajowych podmiotów. Konkurs nosi nazwę Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS) i do tej pory odbyły się jego dwie edycje: w 2013 i w 2014 roku. Otwarcie tamtych edycji ogłaszano w lutym, a termin nadsyłania wniosków upływał w kwietniu każdego roku.

W porównaniu z poprzednimi dwiema edycjami tego konkursu, tym razem ESA wprowadziła pewne zmiany. Przede wszystkim konkurs uzyskał charakter ciągły, z czterema terminami w ciągu roku i czterema okresami ewaluacji wcześniej nadesłanych wniosków. W opinii przedstawiciela ESA tym samym “sprint zamienił się w maraton”. Jest to bardzo pozytywna zmiana, gdyż pozwala na większą elastyczność w aplikowaniu. Pierwszy termin w trzecim konkursie upływał na początku listopada 2015, kolejne to styczeń 2016, kwiecień 2016 i (nadchodzący) lipiec 2016.

Nie uległ natomiast zmianie zakres konkursu: wciąż można aplikować do jednego z czterech rodzajów projektów. Maksymalne budżety projektów jest także na takim samym poziomie. Większość innych zasad konkursu, np. współpraca międzynarodowa w tym konkursie czy minimalne poziomy zaawansowania technologicznego w skali TRL, również pozostała taka sama.

ESA zakładała, że przy okazji aktualnego konkursu PLIIS uda się sprawniej i szybciej oceniać wnioski niż przy wcześniejszych konkursach. Tak się jednak nie stało i dopiero w maju przyszły oficjalne zaproszenia do negocjacji wybranych wniosków z listopadowego terminu konkursu.

Z dostępnych informacji wynika, że w tym naborze wybrano kilkanaście projektów. Wśród nich jest przynajmniej jeden duży projekt na “flight hardware”, czyli sprzęt, który docelowo może być częścią różnych europejskich systemów satelitarnych. Jest to duży sukces polskiego sektora kosmicznego, który w określonych przypadkach w ciągu krótszym od czterech lat stworzył rozwiązania technologiczne na poziomie odpowiednim dla ESA.

Wyniki kolejnych terminów konkursu PLIIS powinny być znane w następnych miesiącach, prawdopodobnie jednak już po wakacjach. Łącznie w tym roku można się spodziewać około 60-80 wniosków na różnego typu projekty badawcze i rozwojowe. Całkowity budżet trzeciego konkursu PLIIS to 7 M EUR.

(informacja własna)

Comments are closed.