Niebawem ruszy trzeci konkurs Polski w ESA

0

Siedemnastego września Europejska Agencja Kosmiczna otworzy trzeci konkurs dla polskich podmiotów w ramach Polish Industry Incentive Scheme.

Do 2019 roku Polska będzie realizować „program przejściowy”, integrujący nasze państwo ze strukturami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W ramach tego programu część polskiej składki obowiązkowej (45%) będzie przeznaczona na dedykowany konkurs na projekty dla krajowych podmiotów. Konkurs nosi nazwę Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS)* i do tej pory odbyły się jego dwie edycje: w 2013 i w 2014 roku. Otwarcie edycji ogłaszano w lutym, a termin nadsyłania wniosków upływał w kwietniu. Pod koniec listopada zeszłego roku podpisano umowy w ramach drugiego konkursu PLIIS.

W 2015 roku ogłoszenie trzeciego konkursu PIIS nastąpiło z opóźnieniem. Miało to związek z przeglądem aktualnego stanu polskiego sektora kosmicznego. Ta analiza pozwoliła na wprowadzenie pewnych zmian, m.in. przedłużenie “programu przejściowego” dla Polski o dwa lata, do 2019 roku.

Dziewiątego września w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) w Warszawie ogłoszono zasady trzeciego konkursu PLIIS. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ESA, MG, wojska, Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK, ang. POLSA) oraz wielu krajowych podmiotów badawczych i komercyjnych. W porównaniu z poprzednimi latami można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tym konkursem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Blue Dot Solutions (Kosmonauta.net).

Oficjalne otwarcie trzeciego konkursu PLIIS nastąpi 17 września. W porównaniu z poprzednimi dwiema edycjami tego konkursu, tym razem ESA wprowadziła pewne zmiany. Przede wszystkim konkurs uzyskał charakter ciągły, z czterema terminami w ciągu roku i czterema okresami ewaluacji wcześniej nadesłanych wniosków. W opinii Pedro Baptisty z ESA tym samym “sprint zamienił się w maraton”. Jest to bardzo pozytywna zmiana, gdyż pozwala na większą elastyczność w aplikowaniu. Pierwszy termin w trzecim konkursie upłynie na początku listopada.

Ponadto, budżet konkursu zwiększył się o jeden milion EUR. Oznacza to, że prawdopodobnie większa ilość projektów zostanie zatwierdzona do realizacji, choć warto tutaj zaznaczyć, że ESA odrzuca wszystkie wnioski niewystarczające pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym czy finansowym.

Nie uległ natomiast zmianie zakres konkursu: wciąż można aplikować do jednego z czterech rodzajów projektów. Maksymalne budżety projektów jest także na takim samym poziomie. Większość innych zasad konkursu, np. współpraca międzynarodowa w tym konkursie czy minimalne poziomy zaawansowania technologicznego w skali TRL, również pozostała taka sama.

Konkurs PLIIS ma duże znaczenie dla rozwoju polskich technologii kosmicznych lub wykorzystujących dane satelitarne. Już w najbliższych latach na europejski rynek wejdzie kilka produktów i aplikacje, które zostały rozwinięte dzięki konkursowi PLIIS. Wciąż jednak jest miejsce dla kolejnych projektów, które doprowadzą do wdrożenia nowych rozwiązań w polskim sektorze kosmicznym.

(informacja własna)

Comments are closed.