Sześć firm skorzystało z programu doradczego POLSA

0

Polska Agencja Kosmiczna zakończyła w styczniu 2016 r. drugą odsłonę Programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego”. Jego celem było ułatwienie przedsiębiorcom w starcie w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w tym szczególnie w Polish Industry Incentive Scheme.

W ramach Programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” Polska Agencja Kosmiczna prowadziła bezpłatne konsultacje merytoryczne dla polskich firm. Dotyczyły one oceny technologii w kontekście planów i zamierzeń technologicznych ESA oraz podstawowego zakresu pomocy formalnej, prawnej i finansowej związanej z przygotowaniem aplikacji konkursowej.

 – Członkostwo Polski w ESA otworzyło przed polskimi przedsiębiorcami możliwość sięgania po znaczące środki finansowe na badania i rozwój technologii kosmicznych. Nasi przedsiębiorcy chcą realizować projekty dla ESA, ale procedury konkursowe wymagające znajomości zasad planowania projektów kosmicznych mogą ich zniechęcać. Nasz program usług doradczych ma się przyczynić do likwidacji tych barier i ułatwić polskim firmom proces aplikacji – mówi Marta Wachowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej odpowiedzialnego za Program „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego”.   

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracowujących i wdrażających innowacje technologiczne dla przemysłu kosmicznego oraz opracowujących nowe produkty wykorzystujące techniki satelitarne. Mogą z niego również skorzystać firmy z sektora zaawansowanych technologii, które planują rozszerzyć działalność na nowy, kosmiczny rynek zbytu.

Maciej Mickiewicz z zespołu Blue Dot Solutions na MSPO / Credits - BDS

Maciej Mickiewicz z zespołu Blue Dot Solutions na MSPO / Credits – BDS

Jednym z beneficjentów Programu jest spółka Blue Dot Solutions, właściciel portalu Kosmonauta.net. – Pracujemy nad aplikacją monitorującą zmiany na Ziemi związane z ociepleniem klimatu. Celem projektu jest osiągnięcie poprawy jakości życia mieszkańców dużych miast. W ramach usług doradczych Polskiej Agencji Kosmicznej udało się zweryfikować i skorygować założenia dotyczące funkcjonalności aplikacji – mówi Maciej Mickiewicz, wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Blue Dot Solutions.

Oprócz Blue Dot Soutions w bezpłatnych konsultacjach Polskiej Agencji Kosmicznej wzięły udział firmy: Bowman Dynamics Damian Kaniewski, Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT S.A., GeniCore Sp. z o.o., Newind sp. z o.o. i Ultratech sp. z o.o.

Logo CNP ICT S.A / Źródło: www.ict-silesia.pl

Logo CNP ICT S.A / Źródło: www.ict-silesia.pl

– Konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Kosmiczną zbiegł się w czasie z naszymi planami wejścia w branżę kosmiczną. Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. jest równocześnie koordynatorem Śląskiego Klastra ICT. Na co dzień analizujemy pod kątem komercjalizacji w różnych sektorach technologie i oprogramowanie opracowywane przez uczestników klastra. Możliwość ich rozwoju i zastosowania w przemyśle kosmicznym  wydaje się nam szczególnie atrakcyjna  mówi Marzena Błaszczyk, Dyrektor Zarządzający CNP ICT S.A., organizacji, która wzięła udział w programie usług doradczych Agencji.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu merytorycznego konsultacji. Naszym kolejnym celem jest złożenie wniosku do ESA. Bez usług doradczych oferowanych przez Agencję proces ten byłby z pewnością trudniejszy i bardziej pracochłonny. Obecnie otrzymujemy pytania od firm należących do klastra o to, jak wyglądały konsultacje i konkurs. Z pewnością będziemy zachęcać naszych uczestników do udziału w tego typu inicjatywach organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Firmy, które skorzystały z usług doradczych Agencji, zostały wyłonione w 2 konkursach ogłoszonych przez Polską Agencję Kosmiczną w 4. kwartale 2015 r. Wspieranie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora kosmicznego oraz zachęcenie firm z branż technologicznych i IT do zaangażowania w przemysł kosmiczny jest jednym z zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Kolejna odsłona Programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” planowana jest na późną wiosnę 2016 r.

(POLSA)

Comments are closed.