PARP – Złoty Partner polskiej edycji konkursu Galileo Masters 2015

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) już od 15 lat wspiera polską przedsiębiorczość. Jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

Celem działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansję firm na rynki zagraniczne oraz rozwój regionalny.

Od 2012 roku, po przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), PARP aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju krajowego sektora kosmicznego, realizując szereg działań:

  • Nawiązuje kontakty z największymi integratorami satelitów w Europie i pełni rolę punktu kontaktowego dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw;
  • Prowadzi działania promocyjno – informacyjne na temat polskich przedsiębiorstw i polskich technologii;
  • Prowadzi bezpośredni dialog z przedsiębiorcami celem wypracowania optymalnych rozwiązań w procesie budowy polskiego sektora kosmicznego;
  • Organizuje specjalistyczne warsztaty, kursy, briefingi oraz wizyty gospodarcze,
  • Przygotowuje raporty, ekspertyzy i publikacje;
  • Upowszechnia informacje na temat zamówień, przetargów i konkursów ogłaszanych przez ESA;
  • Wspiera współpracę pomiędzy podmiotami naukowymi i komercyjnymi.

Podejmowane inicjatywy oraz wzrastająca rola branży kosmicznej w gospodarce europejskiej umożliwiły polskim podmiotom udział w wielu europejskich projektach kosmicznych. Technologie kosmiczne mają coraz większy wpływ na rozwój gospodarki, a przedsiębiorczość związana z przestrzenią kosmiczną obejmuje szerokie spektrum działań: od projektowania i budowy części do satelitów, przez oprogramowanie stacji naziemnych, po tworzenie aplikacji umożliwiających obserwację Ziemi czy nawigację satelitarną. PARP wspiera polskie podmioty na każdym etapie realizacji międzynarodowych, innowacyjnych projektów.

Zachęcamy do kontaktu z PARP: www.tk.parp.gov.pl

 

 

 

 

Comments are closed.