Kurs ARP Space Academy „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS”

0

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje w ramach inicjatywy ARP Space Academy kurs „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS”.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje w ramach inicjatywy ARP Space Academy kurs „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS”. To pierwszy w ofercie ARP Space Academy kurs poświęcony biznesowym aspektom prowadzenia działalności kosmicznej. Szkolenie rozpocznie się 17 lutego a zakończy 23 marca 2023 r. Wykonawcą kursu jest Fundacja Space Entepreneurship Institute, na podstawie programu opracowanego w Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kurs AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS adresowany jest dla środowiska finansowego, funduszy VC, administracji publicznej, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą w szybki sposób pozyskać wiedzę o specyfice biznesu kosmicznego. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstaw wiedzy technicznej w prosty i zrozumiały sposób, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki czy chemii. Jednocześnie uczestnicy otrzymują niezbędne informacje na temat obowiązującego prawa w tej branży oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze kosmicznym. Szkolenie dostarczy także wiedzę o ekosystemie sektora kosmicznego – roli krajowej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, polityce kosmicznej, instytucjach otoczenia biznesu. Na kursie nie zapomniano również o rzeczach najważniejszych, czyli o rynku kosmicznym, metodach finansowania, komercjalizacji i transferu technologii.

Kurs trwa 80 godzin i realizowany będzie zdalnie (online) w trybie weekendowym.

Więcej informacji na stronie ARP.

(ARP)

Comments are closed.