Konferencja Przywódców Afrykańskich (ALC)

0

W dniach 1 – 4 grudnia 2015 r. w Egipcie odbędzie się szósta Konferencja Przywódców Afrykańskich dotycząca Znaczenia Nauki i Technologii Kosmicznych (ALC). W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, badacze i politycy, którzy będą dyskutować o możliwości rozwoju przemysłu kosmicznego i wykorzystania aplikacji satelitarnych w Afryce.

Czterodniowy program konferencji przewiduje szereg wystąpień i prezentacji o szerokiej tematyce. Omówione zostaną m.in. dotychczasowe osiągnięcia przemysłu kosmicznego w Afryce, obecne technologie kosmiczne, największe projekty bazujące na technologiach kosmicznych i rozwój krajowych agencji kosmicznych. Nie zabraknie również spotkania o charakterze biznesowym i rozrywek dla uczestników wydarzenia. Wśród prelegentów znajdą się czołowi przywódcy afrykańscy oraz przedstawiciele świata nauki z Afryki. Jednym ze sponsorów konferencji jest Airbus Defence & Space.

Sesje ALC odbywają się od 2005 r. co dwa lata w wybranym państwie afrykańskim. Dotychczas konferencje miały miejsce w Nigerii (2005), RPA (2007), Algierii (2009), Kenii (2011) i Ghanie (2013). Tematyka tych spotkań jest bardzo szeroka i obejmuje wiele tematów. Dyskutowane są m.in. takie zagadnienia jak: znaczenie technologii kosmicznych dla rozwoju gospodarczego, rola krajów afrykańskich w rozwoju sektora kosmicznego, edukacja kosmiczna, potencjalne inwestycje i wiele innych. Podczas drugiej sesji podpisano porozumienie o utworzeniu Afrykańskiego Systemu Zarządzania Zasobami Naturalnymi (African Resource Management System – ARMS, opierającego się przede wszystkim na rozbudowie afrykańskiej konstelacji satelitów obserwacji Ziemi. W wyniku Konferencji w Kenii, podpisano Deklarację Mombasy – pierwszy dokument oficjalnie potwierdzający zaangażowanie krajów Afrykańskich obszarem technologii satelitarnych.

Strona konferencji: http://www.alc.narss.sci.eg/

Comments are closed.