W Polsce powstanie stacja odbioru i przetwarzania danych z systemu COSMO-SkyMed I i II, na użytek Wojska Polskiego.

COSMO-SkyMEd dla Polski

Logo Thales Alenia Space / Credits: TAS

Logo Thales Alenia Space / Credits: TAS

Firmy Thales Alenia Space oraz Telespazio, w porozumieniu z Teledife (Generalna Dyrekcja Telekomunikacji, IT i Zaawansowanych Technologii włoskiego Ministerstwa Obrony), wspólnie dostarczą Ministerstwu Obrony Narodowej RP naziemny segment do odbierania i przetwarzania danych z włoskiego systemu satelitów COSMO-SkyMed pierwszej i drugiej generacji.

Umowa opiewająca na 30 milionów euro jest elementem porozumienia podpisanego przez Ministrów Obrony Polski i Włoch dotyczącego obserwacji Ziemi. Zgodnie z porozumieniem, Polska będzie miała również swój udział w fazie satelitów II generacji programu COSMO-SkyMed i będzie mogła użytkować segment naziemny na własnym terytorium.

Zawarty kontrakt obejmuje dostarczenie Polsce naziemnego segmentu, który umożliwi dostęp do danych zbieranych przez COSMO-SkyMed. Panel użytkownika o nazwie Polish Defense User Ground Segment (P-DUGS) pozwala korzystać z dostępu do obrazów, odbierać dane satelitarne, generować i zbierać dane o różnych parametrach. Panel będzie integralną częścią całego segmentu naziemnego systemu COSMO-SkyMed, opartego na modułowym, skalowalnym projekcie.

Przykład zobrazowania radarowego z COSMO-SkyMed, przedstawiajacy port lotniczy / Credit: ASI

Przykład zobrazowania radarowego z COSMO-SkyMed, przedstawiajacy port lotniczy / Credit: ASI

Naziemny segment dla Polski będzie implementowany w dwóch etapach. Pierwszy, zaplanowany na przełom lat 2016 i 2017 zagwarantuje dostęp do danych satelitów pierwszej generacji COSMO-SkyMed. Etap drugi, przewidywany na czas pomiędzy końcem roku 2017 a początkiem 2019, rozszerzy dostęp o dane powstających satelitów drugiej generacji.

Zawarty 2 września, podczas targów MSPO w Kielcach, kontrakt jest pierwszym konkretnym krokiem we współpracy resortów obrony Włoch i Polski w zakresie programów kosmicznych. Jest również wzmocnieniem obecności Telespazio i Thales Alenia Space w Polsce. Finansowany przez Włoską Agencję Kosmiczną, włoskie Ministerstwo Obrony oraz Ministerstwo Nauki, Uniwersytetów i Badań Naukowych, program COSMO-SkyMed jest jednym z najbardziej innowacyjnych programów obserwacji Ziemi.

Pierwsza generacja obejmuje system czterech jednakowych satelitów, wyposażonych w czujniki radarowe, zdolne do pracy w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od parametrów widoczności i wyposażony w odświeżanie obrazu o bardzo wysokiej częstotliwości. COSMO-SkyMed został zaprojektowany, aby sprostać zarówno wymaganiom sektora wojskowego, jak i cywilnego – zapewnia monitoring środowiska (pogodowy), jak
i działania z zakresu bezpieczeństwa.

Kolejny etap prac nad II generacją systemu

W podobnym czasie, w ramach porozumienia grupy podmiotów związanych z Telespazio (Finmeccanica), firma Thales Alenia Space podpisała z Włoską Agencją Kosmiczną (ASI) kontrakt na realizację kolejnej fazy programu satelitów drugiej generacji COSMO-SkyMed (CSG). Wartość tej części projektu wynosi 182 miliony euro, z czego 154 miliony otrzyma Thales, z kolei wysokość udziału Telespazio wyniesie 28 milionów euro.

Podpisana umowa rozpoczyna fazę C4/D1 programu polegającą na szczegółowym zaprojektowaniu systemu, produkcji segmentu kosmicznego złożonego z dwóch satelitów o wysokiej wydajności, a także przygotowaniu infrastruktury naziemnej.

Kwota kontraktu obejmuje zakończenie budowy pierwszego satelity i opracowanie całego segmentu naziemnego oraz zakup elementów niezbędnych do budowy drugiego satelity.

Aby zagwarantować płynne przejście w programie i kontynuację funkcjonowania satelitów pierwszej generacji COSMO-SkyMed, pierwszy z satelitów drugiej generacji musi być gotowy do użytku w pierwszej połowie 2018 roku, a drugi z nich w pierwszej połowie 2019. Żeby dotrzymać tego terminu, pozyskanie finansowania na cały system powinno zakończyć się na początku 2016 roku.

(Thales Alenia Space, Thales Alenia Space Polska)

Comments are closed.