Proces ratyfikacji umów akcesyjnych z ESO zakończony

2

Zakończył się proces ratyfikacji umów akcesyjnych pomiędzy Polską a Europejskim Obserwatorium Południowym.

Europejskie Obserwatorium Południowe (ang. European Southern Observatory, ESO) to wiodąca międzynarodowa instytucja naukowa, skoncentrowana na badaniach Wszechświata oraz rozwoju zaawansowanych technologii związanych z obserwacjami astronomicznymi, precyzyjnym sterowaniem czy obróbką danych. ESO dysponuje potężnym zestawem obserwatoriów, pozwalających na obserwacje i pomiary Wszechświata na wielu różnych zakresach fal – od ultrafioletu, poprzez zakres widzialny, podczerwony, aż po mikrofale. Co więcej, rozpoczęła się także budowa ogromnego teleskopu o nazwie European Extremely Large Telescope (E-ELT), który z pewnością znacząco poszerzy naszą wiedzę na temat Wszechświata, jego początku i ewolucji.

Chcąc korzystać z tych obserwatorium, nasz kraj musi być członkiem ESO. W ostatnich latach Polska była jedynym dużym europejskim państwem, które nie należało do ESO. Nasi południowi sąsiedzi, Czechy, dołączyły do ESO już siedem lat temu. Jednocześnie, w tym samym czasie polskie środowiska astronomiczne mocno akcentowały potrzebę wejścia do ESO. Formalne procedury związane z wejściem do ESO rozpoczęły się ponad trzy lata temu, we wrześniu 2011 roku. Rok później Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) wydało oświadczenie, w którym wyrażano zaniepokojenie brakiem informacji dotyczących wejścia do ESO. Do zmiany doszło dopiero w 2013 roku, gdy rozpoczęły się wydarzenia związane z ESO, np. (pierwsze) warsztaty dla przemysłu czy możliwość aplikowania o czas obserwacyjny w tej organizacji, które spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony polskich astronomów.

Wreszcie, w tym roku doszło do zakończenia procesu akcesyjnego. We wtorek 28 października 2015 roku zostanie podpisany akt przystąpienia Polski do ESO. Do tego wydarzenia dojdzie w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Ze strony polskiej akt przystąpienia podpisze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, a ze strony ESO dokument podpisze dyrektor generalny tej organizacji prof. Tim de Zeeuw.

Proces ratyfikacji zakończył się 8 lipca 2015 roku, wraz z dostarczeniem końcowej dokumentacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji. Piątego sierpnia ESO na swojej stronie oficjalnie poinformowało o zakończeniu tego procesu. W tej chwili Polska jest już pełnoprawnym członkiem ESO.

Państwa członkowskie ESO (wraz ze stowarzyszoną Brazylią) / Credits - ESO

Państwa członkowskie ESO (wraz ze stowarzyszoną Brazylią) / Credits – ESO

Dzięki wejściu do ESO z pewnością dojdzie do umocnienia pozycji polskiej astronomii. Jest możliwy także pewien rozwój technologiczny, związany z potrzebą usprawniania i wymiany sprzętu oraz sprawniejszej analizy dużej ilości danych. Warto tu dodać, że w lipcu tego roku doszło do drugich już warsztatów ESO dla polskiego przemysłu. Na spotkaniu pojawiło się łącznie kilkanaście polskich firm i instytutów, które mogą w przyszłości wspierać proces tworzenia i unowocześniania ESO.

(ESO)

2 komentarze