ESA prezentuje korzyści eksploracji Księżyca

0

Na początku 2015 roku ESA opublikowała nagranie dotyczące korzyści płynących z eksploracji Księżyca.


Od końca lat 90. XX wieku obserwujemy wyraźne zainteresowanie naszym naturalnym satelitą. Nowe misje bezzałogowe, w tym lądowniki z łazikami badają Srebrny Glob, dostarczając nowych informacji. Dziś już wiemy, że w okolicach obu biegunów Księżyca występują wiecznie zacienione kratery, wewnątrz których panują bardzo niskie temperatury, rzędu minus 170 stopni Celsjusza. Tam skryta jest woda w postaci lodu, dostarczana przez miliardy lat poprzez różne procesy.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) także uczestniczy w badaniach Księżyca. Przed 2012 rokiem ESA proponowała zbudowanie bezzałogowego lądownika, który miał osiąść w okolicach bieguna południowego Srebrnego Globu. Koncepcja wówczas nie uzyskała przychylności ministrów państw członkowskich ESA, jednak agencja kontynuuje prace koncepcyjne dotyczące misji księżycowych.

Na początku 2015 roku ESA opublikowała nagranie dotyczące korzyści płynących z eksploracji Księżyca. ESA uważa, że Księżyc powinien się stać ważnym etapem w eksploracji Układu Słonecznego i Wszechświata. Przykładowo, po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca panują idealne warunki do radiowych obserwacji nieba, gdyż nie występuje tam szum od ziemskich nadajników.


Korzyści płynące z eksploracji Księżyca / Credits – ESA

Czy Księżyc może się także stać celem krótszych i dłuższych wypraw załogowych? Według ESA, przy międzynarodowej współpracy, jest możliwe przeprowadzenie misji załogowych, a nawet budowa bazy na Księżycu. Warto tu dodać, że dla amerykańskiej agencji NASA celem nadrzędnym eksploracji jest lądowanie człowieka na Marsie około 2040 roku. NASA nie wybrała jeszcze etapów pośrednich w drodze ku Czerwonej Planecie, jednak niektóre koncepcje sugerują potrzebę wykonania lotów załogowych na Księżyc. Jest więc możliwe, że Mars zostanie osiągnięty dzięki misjom na Srebrny Glob, przy udziale ESA.

Comments are closed.