EDRS obsłuży Sentinele

0

System łączności optycznej EDRS będzie pośredniczył w łączności z satelitami Sentinel programu Copernicus.

Po niedawnej decyzji potwierdzającej partnerstwo pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) a Airbus Defence and Space i European Data Relay System (EDRS) osiągnięto porozumienie z Komisją Europejską w sprawie świadczenia usług EDRS na rzecz unijnego programu Copernicus. ESA oraz Airbus Defence and Space podpisały odpowiednią umowę, która przewiduje świadczenie usług EDRS na potrzeby misji Copernicus Sentinel-1 i -2 w latach 2015-2021. Umowa może być przedłużona do 2028 roku.

Zdjęcie radarowe Berlina i okolic przesłane przez Sentinela-1A. Transmisji dokonano laserowo poprzez satelitę Alphasat, 28 listopada 2014

Zdjęcie radarowe Berlina i okolic przesłane przez Sentinela-1A. Północ na prawej krawędzi zdjęcia. / Credit: Copernicus data/ESA (2014)

Podobnie jak światłowody na Ziemi, EDRS, nazywany też „Kosmiczną Infostradą”, zapewni laserową komunikację w przestrzeni kosmicznej z szybkością sięgającą 1,8 gigabita na sekundę. EDRS umożliwi transmisję danych z satelitów obserwacyjnych, dronów lub samolotów na Ziemię za pośrednictwem geostacjonarnych satelitów komunikacyjnych, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu ESA będzie mogła szybciej i bezpieczniej pobierać większe ilości danych, co usprawni monitorowanie środowiska, reagowanie na katastrofy i zarządzanie kryzysowe.

Umowa obejmuje powołanie Wspólnego Komitetu Wykonawczego, w którym zasiądą wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, ESA oraz Airbus Defence and Space w celu monitorowania statusu i rozwoju EDRS jako autonomicznego, europejskiego systemu przekazywania danych.

ESA i Airbus Defence and Space podpisały też umowę w sprawie zapewnienia możliwości przekazywania danych w innych przyszłych misjach ESA i jej partnerów. Pierwszym dodatkowym użytkownikiem będzie moduł Columbus Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), który od 2017 r. będzie korzystał z usług przekazywania danych na potrzeby eksperymentów naukowych oraz efektywniejszej komunikacji z astronautami na pokładzie ISS.

Pierwszy test optycznej transmisji danych z satelity Sentinel miał miejsce 28 listopada 2014 roku. W łączności optycznej pośredniczył satelita Alphasat.

Więcej o EDRS pod tagiem EDRS.


Wizualizacja połączenia Sentinel-1A – Alphasat – Ziemia / Credit: ESA/ATG medialab

(Airbus D&S)

Comments are closed.